Næringseiendom varsles omregulert til boligprosjekt med inntil 22 etasjer på Valle Hovin/Helsfyr – i nabolaget til Ensjø!

fs2 a fs2b

Da har eierne av Fredrik Selmers vei 2 på Helsfyr bedt om oppstartsmøte med kommunen for å se på muligheten om at eiendommen kan omgjøres til boligformål. Hovedalternativet er nybygg med boliger. Det er skissert to frittliggende bygninger som åpner opp en passasje fra Fredrik Selmers vei mot Valle Hovin og parken, som en mulig ny forbindelse. Hovedalternativet tilrettelegger for ca 19000 m2 bolig samt ca 1200m2 næring på bakkeplan. Eiendommen er på totalt 4539 kvadratmeter.

Foreslåtte høyder i prosjektet er på hhv 12 og 22 boligetasjer og ifølge utbygger gjør dette det mulig å åpne opp på bakkeplan, og samtidig komme opp i høyden for å gi gode bokvaliteter, luft og utsyn. Eksisterende bebyggelse er oppført i 1975 som brukes til kontorformål ønskes i hovedalternativet revet.

På andre siden av Innspurten bygger Selvaag boligprosjektet Hovinenga hvor den nærmeste bygningen har fra 5 til 10 etasjer. Rett ved siden av jobber Vålerenga med et boligprosjekt på potensielt 10 etasjer. Jeg vil derfor anse at høyder over 10 etasjer ikke vil bli akseptert. De høyeste volumene i dette området ligger ut mot ring 3 og E6 som en støybeskyttelse. Dette prosjektet ligger ikke slik til.

Nå får vi se hvordan plan og bygningsetaten kommer på banen og gir styringssignaler. Det kommer nok mer om dette prosjektet etterhvert.

På et generelt grunnlag er det interessant å se at grunneierne og eierne av næringseiendom nå trekkes mot å bygge boliger på Helsfyr området. De klemmer alle som en til med store høyder og høyutnyttelse i de første utkastene. Alle begrunner dette med planene for Helsfyr i Hovinbyplanen.

Men her kommer paradokset som utbyggere, politikerne og byråkratene enda ikke tar innover seg. I Hovinbyplanen er Helsfyr beskrevet som er næringsområde der man sier at det er et attraktivt næringsområde med et høyt antall arbeidsplasser og en tydelig industrihistorie Med den gode kollektivdekningen med arbeidsplasser for beboere i hele Osloregionen. Fyrstikktorget er en viktig del av et fremtidig Helsfyr. Med en kombinasjon av transformerte, eldre industribygg og moderne, miljøriktig bebyggelse god tilgjengelighet, vil dette bli et moderne og attraktivt næringsområde med høy tetthet på deler av området. Kanskje man må se på denne planen og området rundt Helsfyr, som mer bolig og ikke så mye næring!

Utbyggerne vil ha boliger på eiendommene sine rundt Helsfyr om de kan velge, det viser de planene som så langt er lagt fram i år for flere eiendommer på området. Noen av de mest sentrale er Grenseveien 97, Grenseveien 99, Grensesvingen 9 og Fyrstikktorget. De vil bygge boliger, men de vil ha høydene og utnyttelsen til næringsbyggene. For her er det betydelig penger å tjene.

For alle må ha det helt klart for seg, det er ingen av disse som bygger boliger på grunn av behov for boliger eller en form for sosial boligbygging. De er heller ikke opptatt av bomiljø, i hvert fall ikke mer enn akkurat det som må til for å få til utbyggingene. Her er det kun avkastning på investeringene som gjelder, slik at man kan bokføre mest mulig fortjeneste i regnskapet. Det er derfor det nå strømmer på med prosjekter som går fra næring til bolig på Helsfyr.

Les sak om Grenseveien 99

Les sak om Grenseveien 97

Les sak om Grensesvingen 9

Les sak om Fyrstiktorget

 

fs2c