Da starter arbeidet med å opparbeide et nytt blå grønt område på Ensjø – Østre bekkedrag/Lillebergbekken!

Lilleberg bekken  Lilleberg bekken 2

Det er noe som heter «ting tar tid» Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet saker om hvordan bekker på Ensjø igjen skal opp i dagen. Når reguleringsplaner blir vedtatt så ligger det ofte noen blå eller grønne godbiter i disse planene. Det tar imidlertid litt tid før disse tingene kan bli realisert. Som oftest så skal det bygges noen boliger på området først. Det tok tid med Hovinbekken men nå er den der i all sin prakt.

Nå er vi kommet fram til starten på å realisere en annen liten blå/grønn godbit. Nå starter nemlig arbeidet med å etablere/bygge Østre bekkedrag på Ensjø. Noen vil muligens kalle dette for Lillbergbekken.

Ut i fra Hovindammen går det en bekk som heter lillebergbekken. Denne renner ut i sørenden av dammen og de første 70 meterne går den i rør, men så åpner den seg og ligger i dagen i om lag 350 meter. Dette er i et park lignende område mellom Lilleberg og Hovin borettslag.

Når bekken nærmer seg Grenseveien, så går den ned i rør og forblir der. Rørene krysser Grenseveien omtrent der Obos skal bygge Lillebergtunet borettslag. Deretter fortsetter den nedover og følger eiendomsgrensen mellom Grenseveien 67 og Grenseveien 69. Den fortsetter mellom eiendommene Gladengveien 17 og Stålverksveien 1 før den krysser Stålverksveien.

Når den har krysset stålverksveien kommer den inn i det som er regulert som Østreparkdrag på Ensjø. Her er det i fremtiden planlagt at bekken skal opp i dagen på en lang strekning på 500-700 meter. Den fortsetter videre mellom Gladengveien 15 og Stålverksveien 2 videre mellom Gladengveien 9 og Malerhaugveien 28. Når den kommer fram til Malerhaugveien 26 og Gladengveien 7 (som er Ford sin store parkeringsplass) så svinger rørene ned mot Gladengveien og så går Lilleberg bekken inn i det samme løpet som Hovinbekken følger under bakken.

Den delen av Bekkedraget som skal bygges i denne omgang ligger mellom Grenseveien og Stålverksveien. Her vil den ene delen av bekkedraget bygges på eiendommene Grenseveien 69, Malerhaugveien 34 og Stålverksveien 2. Når nabo eiendommene senere skal utvikles så kommer bekkedraget til å utvides med en tursti og mere grønt arealer.

En del av bekkedraget ble allerede bygget når Gladengveien 15 ble bygget i 2012, men det har ikke gått mye vann i den delen av bekken. Dette kommer av at tilkoblingen oppover ikke har vært på plass, men nå kommer den så da kan man håpe på litt vann.

De som har bodd på Ensjø en stund har sikkert hørt om planene og har du har tilfeldigvis lest Ensjø Aktuell Informasjon, så har du kunnet se bilder og lese saker om dette tidligere. Nå nærmer ventetiden seg over og nå planlegges arbeidet med en del av Østre bekkedrag igangsatt.

Dette er nok et skritt på veien for å realisere visjonen om Ensjø «fra bilby til boligby» med mange flotte og bra kvaliteter som beboerne og besøkende kan benytte!

Les sak i kommunalt saksinnsyn vedrørende rammetillatelsen til dette prosjektet

Se tidligere sak med skissene til Østre bekkedrag

Se gammel sak om Lillebergbekken

Se bilder av lillebergbekken

Lilleberg bekken 1