Se skissene til Østre Bekkedrag på Ensjø

østrebekkedrag 1  østre bekkedrag stålverkskroken 002

Østre bekkedrag skal gå mellom Grenseveien og Stålverksveien på Ensjø. Det skal passere Grenseveien 69, Malerhaugveien 34 og Stålverksveien 1.  Det er allerede bygget boliger på Malerhaugveien 34 og det at det er planer for boliger på de to andre eiendommene gjør det mulig å få til et bekkedrag som går hele veien sammen med en gangvei/gangsti.

Det er selvsagt noen forutsetninger for at man skal kunne gjøre dette. En av de store er at man påsikt får grunneierne på eiendommene Grenseveien 65 (Møller gruppen) og Gladengveien 17 (Ragde eiendom) med på prosjektet i gjennom å avgi eiendom eller å transformere disse til bolig utviklingsprosjekter.

Østrebekkedrag skal fortsette over i Østre parkdrag når man krysser Stålverksveien. Her finner man faktisk allerede litt av et uferdig Østre parkdrag som er laget i forbindelse med utbyggingen av boligprosjektet Glaenga i Gladengveien 15.

I motsatt ende så skal bekkedraget koble seg på Lilleberg bekken som kommer i fra dammen oppe på Vallefeltet (Hovindammen). Utfordringen her er at det ikke en noe naturlig innløp til dammen og bekken og den kontrolleres med at det tilføres vann via det vanlige ledningsnettet.

Når planene er ferdige og gjennomførte så vil åpningen av bekken og gangveien igjennom område bidra med kvaliteter som er gode for ensjøs fremtidige innbyggere. Nok et skritt på veien fra bilby til boligby!

Se skissene til Østre bekkedrag 

Les om lillebergbekken

Les om Østre Parkdrag

Les om Boligprosjektet på Grenseveien 69

Les om Boligprosjektet på Stålverksveien 1 

østre bekkedrag stålverkskroken 014  østrebekkedrag 2

østrebekkedrag 3  østre bekkedrag stålverkskroken 004 østre bekkedrag stålverkskroken 018 østre bekkedrag stålverkskroken 028