Saken om at Ensjø skal bli nytt stoppested på Gjøvikbanen ble behandlet i bystyret Onsdag 15. november.

 

togstopp a

Ensjø aktuell Informasjon har tidligere skrevet om at Arbeiderpartirepresentanten Andreas Halse har foreslått å flytte stoppestedet Tøyen på Gjøvikbanen ned til Ensjø. Dette kobler Ensjø T-banestasjon sammen med Gjøvikbanen og gir noen interessante tverrforbindelser.

Bystyret i Oslo har i kveld behandlet saken og Osloby/Aftenposten har skrevet om saken i kveld og der uttaler Andreas Halse «Det går stort sett greit å komme seg til Oslo sentrum med kollektivtrafikk. Problemet er å komme seg frem på kryss og tvers. Derfor vil flytting av stasjonen koble Ensjø med områder som Nydalen, Frysja og Kjelsås».

Oslo Ap har regnet ut at toget vil ikke ta mer enn to minutter til Grefsen, fem minutter til Nydalen og syv minutter opp til Kjelsås fra en fremtidig stasjon på Ensjø. Den nye stasjonen vil også sørge for en raskere forbindelse mellom Oslo S og Ensjø.

Forslaget fra Andreas Halse er ikke så vanskelig som man kanskje tror, for i reguleringsplanen for tyngdepunktet som ligger rundt Ensjø T-banestasjon (som ble vedtatt i september 2015) er det allerede satt av plass til den nye stasjonen. Det er veldig bra at det nå settes politisk fokus på denne saken.

Bystyret vedtok følgende ««Bystyret ber byrådet be Jernbanedirektoratet om å vurdere konsekvensene av å flytte Tøyen togstasjon til Ensjø».

 

Les saken i bystyret sine saksdokumenter

Les saken i Aftenposten

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon om nytt stoppested.