Eierne av næringseiendommen Grenseveien 99 på Ensjø / Helsfyr signaliserer planer om omregulering av eiendommen.

Ensjøveien 16 og Grenseveien 99 014 Ensjøveien 16 og Grenseveien 99 018

I en e-post som er sendt til Plan og bygningsetaten kan man skjønne at eierne av Grenseveien 99 sjekker ut mulighetene for å gjøre noe med eiendommen. De opplyser i e-posten sitat. «Plansituasjonen i området er kompleks og vi ber om planforhåndskonferanse for å få nærmere klarhet i overordnede føringer, herunder særlig prosessen rundt planprogram/områderegulering Helsfyr. Videre ønsker vi føringer på hvordan etaten vil håndtere en detaljregulering av denne eiendommen og hva slags fremdrift som kan forventes.» sitat slutt.

Dette betyr at enda en av de store eiendommene i dette området kommer i spill og det blir vurderinger om næring skal bli til bolig eller om man skal fortsette med næring kontor. Naboeiendommene på 2 av 3 sider (Grensesvingen 9 og Grenseveien 97) er tidligere kjøpt opp av Veidekke som har til hensikt å bygge boliger. Det at eierne i Grenseveien 99 nå starter opp en prosess, kan bety at de ønsker å gjøre noe selv eller at de vil forberede seg på å kunne selge eiendommen for en god pris til en annen utvikler.

Eiendommen ligger i dag under planprogrammet for Ensjøområdet og er betegnet som faststruktur som det ikke skal gjøres så mye med. Hovinbyplanen som ligger til behandling i byrådet har et eget kapittel om en egen områdeplan for Helsfyr/Bryn området. Denne åpner opp for å kunne utvikle området betydelig i fremtiden, hvis den vedtas.

Hvilke planer man har med eiendommen i Grenseveien 99, vet bare eierne så vi andre får vente å se hva som skjer!

Les tidligere sak om Grenseveien 97

Les tidligere sak om Grensesvingen 9

Ensjøveien 16 og Grenseveien 99 036  Ensjøveien 16 og Grenseveien 99 022

Ensjøveien 16 og Grenseveien 99 039 G99