Veidekke kjøper Grenseveien 97 på Helsfyr / Ensjø – planlegger 200 leiligheter på eiendommen

Grenseveien 97 a

Bygg.no skriver 1.mars at Veidekke har inngått avtale med Ensjøåsen Invest KS om kjøp av Grenseveien 97 på Helsfyr i Oslo med overtagelse i mars 2017. Det skrives at denne eiendommen passer godt i Veidekke Eiendom sin portefølje og planen er å utvikle og bygge over 200 boliger i et område som er i sterk utvikling.

Denne eiendommen ble kjøpt av dages eier for 170 millioner i november 2011. Det var Jonas Gahr Støre, sammen med sine to søsken og tremenning som solgte eiendommen til kjøperne Erik Bøhler, RS Platou Real Estate og et par profesjonelle investorer skulle utvikle eiendommen videre.

Utviklingen har skjedd, for prosjektet Grenselunden er utviklet og utsolgt. At dagens eier nå selger næringsdelen til Veidekke er bare en naturlig vei videre. Næringsdelen av Grenseveien 97 er nærmeste nabo til eiendommen Grensesvingen 9 som også er på vei til å bli et boligprosjekt, slik Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere i februar. Dette sammen med at gårsdagens sak om at eieren av Fyrstikktorget nå også vil utvikle eiendommen sin med boliger bidrar til å skape et stort utviklings potensiale i dette området.

Dette at flere eiendommer er i bevegelse gir også Plan og bygningsetaten større muligheter til å planlegge hele området samtidig.

Dette området ligger inn under det allerede vedtatte planprogrammet for Ensjø fra 2004. Planprogrammet sier at eksisterende boligområder langs Malerhaugveien, Ensjøsvingen, Grenseveien og Hovinveien representerer fastlagte strukturer. Det samme gjelder næringsbebyggelsen rundt Fyrstikktorget.

Videre sier planprogrammet: Innenfor arealene som er definert som områder med fastlagt struktur forutsettes det ikke vesentlige endringer. Fyrstikktorget, som er en del av Helsfyr, forutsettes videreutviklet med basis i gjeldende regulering i et service- og kompetanserettet bedriftsmiljø. Det sies også at Innenfor områder med fast struktur forutsettes det ikke vesentlige endringer av utnyttelsen.

Man må imidlertid ta med at det er igangsatt arbeidet med planer for Hovinbyen. I den strategiske planen for Hovinbyen (SPH) er det lagt opp til et eget planprogram for Helsfyr/Bryn. Dette har man imidlertid ikke kommet så langt med enda. Men her er det nok lagt opptil at man skal gjøre Helsfyr om til et tydelig tyngdepunkt.

Det at mange eiere nå planlegger boliger fremfor å utvikle næringsdelen av virksomheten vil kunne endre litt på hva kommunen og deres etater har sett for seg av næringsutvikling på Helsfyr. Nå kan det bli en helt ny boligutvikling i dette området som ingen kunne ha sett for seg for ett til to år siden.

 

Les saken om salget i bygg.no

Les tidligere sak om salget av Grenseveien 97

Les om nabo eiendommen Grensesvingen 9

Les saken om Fyrstikktorget

Sjekk hvem som eier Ensjøåsen invest