Vålerenga ville bygge 12 etasjers boligblokk i friområde på Valle Hovin, i nabolaget til Ensjø – Nå oppgir de muligheten og anbefaler at området fortsetter som friområde.

Dette er en sak som strekker seg langt tilbake og som involverer mye juss og penger. Når Vålerenga stadion (Intility Arena) ble bygget så var dette på bakgrunn av en avtale som ble inngått med kommunen i 2008. Avtalen gikk ut på at kommunen solgte en stor tomt på Valle Hovin til Vålerenga for kr 1.-, så skulle Vålerenga bygge fotballstadion på tomta. For å finansiere et stadion så solgte Vålerenga unna deler av tomta til andre aktører. Her har man i dag bygget boligprosjektet Hovinenga og man har bygget næringsbyggene Valle Wood/Valle View/Valle Visjon. Vålerenga bygget selv sitt stadion som planlagt og dette åpnet i september 2017.

Når avtalen ble inngått og reguleringsplanen ble behandlet, så ble det klart at mange grønne områder i området på Valle Hovin ville bli bygget ned. For å erstatte dette, så ble en eiendom i krysset Grenseveien/innspurten regulert til friområde. Det lå imidlertid en opsjon på at denne eiendommen som gjorde at Vålerenga etter visse kriterier kunne kreve å overta denne eiendommen også.

Dette kravet gjorde Vålerenga gjeldene i april 2016. Planen var nok opprinnelig at dette skulle innbringe 25 til 50 millioner kroner ved et salg til utbyggere. Det dukket imidlertid opp mange utfordringer/problemer når man startet reguleringsarbeidet. Det største var at ingen ville miste det lille friområdet som var avsatt, selv ikke Plan og bygningsetaten vil det. Byrådet måtte da inn og instruere Plan og bygningsetaten, slik at saken kunne sendes over til byrådet. Ensjø aktuell informasjon har skrevet flere saker om dette  se lenker under saken.

Det som imidlertid skulle stoppe saken fullstendig var ESA. De satte foten ned og det stoppet hele saken. I brevet som Vålerenga nå i november har sendt inn i saken, kan man lese om omfattende møtevirksomhet og kontakter med ESA, uten at dette førte fram. Det er åpenbart at man har forsøkt å finne en løsning som unngikk ESA beslutningen, men den har man ikke funnet. Det har vært en del dokumenter som har vært unntatt offentligheten i saken, jeg tror at flere av disse har omhandlet ESA situasjonen.

Saken ble faktisk oversendt byrådet i Oslo kommune for politisk behandling, så tidlig som i september 2017. Den har ligget der siden da, uten at den er sendt videre til behandling i andre kommunale organer.

I august ble det så stilt spørsmål fra Plan og bygningsetaten på hva som var status i saken, siden den hadde hatt stillstand i flere år. Dette gjorde nok at man ble nødt til å ta stiling til hvordan man skulle gå videre med dette.

Nå har saken fått sin løsning igjennom at Vålerenga har frasagt seg opsjonen og anbefaler at tomta blir friområdet i tråd med opprinnelige planer.

I brevet som er sendt inn skriver man «VKIP erkjenner at ESA ikke vil godkjenne at Oslo kommune overfører opsjonstomten til Vålerenga Fotball/VKIP som investeringsstøtte. Oslo kommune har uttrykt at overdragelse av tomten som driftsstøtte er uaktuelt. Vi ser derfor ingen annen mulighet enn å frasi oss opsjonen for tomten med gnr./bnr. 130/158, dog med den klare forutsetning at tomten skal fortsette å være et friareal til glede for Oslos innbyggere, og at tomten ikke omreguleres til annet formål.»

Så da er det bare å glede seg til et nytt lite parkområde på Ensjø/Helsfyr. Tomten brukes i dag som parkeringsplass, men det er nå ingen grunn til at den ikke skal opparbeides som park.

 

Les brevet fra Vålerenga

Les tidligere sak om dette fra juni 2019

Les tidligere sak om dette fra Mai 2018

Les tidligere sak om dette fra September 2017

Les tidligere sak om dette fra juni 2017