I 2 år har Byrådet vurdert om man skal bygge boliger i et vedtatt friområde eller om man skal bygge park på området ved Helsfyr i nabolaget til Ensjø

Når man regulerte Vålerenga stadion så var det store områder som ble regulert. Det var både områder til stadion, boliger, næring og veier. I tillegg ble det satt av noen få arealer som skulle være de fremtidige grønne områdene. Eiendommen som ligger i krysset Grenseveien og Innspurten er et slik område.

I 2016 fremmet Vålerenga et forslag om å bygge boliger i dette friområdet. Saken ble behandlet på vanlig måte for reguleringssaker og var ute på høring våren 2017.

I september 2017 ble saken oversendt fra plan og bygningsetaten til byrådet. Kort oppsummert så er saken slik, sitat fra oversendelse saken: «Vålerenga Kultur- og Idrettspark (VKIP) foreslår å omregulere Innspurten 2 fra Friområde til Bolig, Forretning, Kontor, Bevertning, Offentlig eller privat tjenesteyting. Hensikten er å legge til rette for oppføring av et bolig- og næringsbygg i 6-12 etasjer. Plan- og bygningsetaten fraråder sterkt forslaget.

Planforslaget innebærer omregulering av friareal uten erstatningsareal, og er i strid med kommuneplanen. Friområdet inngår i en planlagt ny grønnforbindelse som skal forbinde Ensjø med Valle Hovin, og det vil være stort behov for nye grøntområder i området i tiden fremover. Plan- og bygningsetaten anbefaler derfor at eiendommen beholdes som friområde, og opparbeides i tråd med dagens reguleringsplan. Plan- og bygningsetaten anbefaler at forslaget forkastes, og at dagens reguleringsplan opprettholdes.» sitat slutt

Nå har saken ligget på byrådets bord i nærmere 2 år, uten at mye har skjedd. Det som har skjedd er i ihvertfall ikke så offentlig. Det er flere dokumenter som er unntatt offentlighet i denne saken.

Saken har ikke vært behandlet i Byutviklingskomiteen, så den har kun vært til behandling i Byrådsavdeling for byutvikling på rådhuset. Men jeg erfarer at det har vært kontakt mellom Byrådsavdelingen og Plan og bygningsetaten på et høyere nivå.

Ensjø aktuell informasjon skrev en sak om dette i mai 2018 og da lå det nok an til at det ville bli utbygging, men nå har det gått over ett år til, uten at man har landet saken. Kanskje tvilen har startet å melde seg?

Det siste som har skjedd er at man i juni i år har oppdatert planbeskrivelsen som ble sendt over for 2 år siden.

Her kan man lese: Sitat «Vålerenga Kultur- og Idrettspark (VKIP) foreslår å omregulere Innspurten 2 fra Friområde til Bolig, Forretning, Kontor, Bevertning, Offentlig eller privat tjenesteyting. Hensikten er å legge til rette for oppføring av et bolig- og næringsbygg i 6-12 etasjer. Plan- og bygningsetaten fraråder sterkt forslaget.

Planforslaget innebærer omregulering av friareal uten erstatningsareal, og er i strid med kommuneplanen. Friområdet inngår i en planlagt ny grønnforbindelse som skalforbinde Ensjø med Valle Hovin, og det vil være stort behov for nye grøntområder i området i tiden fremover. Plan- og bygningsetaten anbefaler derfor at eiendommen beholdes som friområde, og opparbeides i tråd med dagens reguleringsplan.

Plan-og bygningsetaten anbefaler at forslaget forkastes, og at dagens reguleringsplan opprettholdes» sitat slutt.

Det fremkommer i dokumentene ingen informasjon om hvordan byrådet stiller seg til saken. Men jeg tror byrådet heller i retning av å bygge boliger i parkområdet.

Dette er nok en vanskelig og betent sak, for tidligere har alle jeg snakket med ikke villet si noe om saken og henviser hele tiden oppover i systemet. Dessuten er flere av dokumentene i saken både i planinnsyn og e-innsyn heller ikke vært åpne og tilgjengelige. Der står det at dokumentene er unntatt offentlighet!

I disse dager når det i Oslo er så mange mennesker som tar opp spørsmål om de manglende grønne områdene eller saker der man diskuterer å bygge i grønne områder. Så kan det være greit å huske på at det ikke bare er manglende parkdrag på Ensjø eller beskyttelse av Vålerenga parken eller kampen for flere grønne områder i Nydalen som er viktige.

På dette området ved Valle Hovin i nabolaget til Ensjø har byrådet valget om å gå for de grønne områdene eller å inn for bygge de grønne områdene ned! Jeg kjenner ikke til hvilket valg byrådet lander på, men nå i valgkampen bør man kanskje spørre om hva de mener!

 

Les tidligere sak om dette

Dokumentene i saken kan leses her