Sier nei til Vålerengas forslag om å bygge 12 etasjers boligblokk i vedtatt friområde på Valle Hovin – men hva sier politikerne?

vif bolig 2 vif bolig

Vålerenga har fått åpnet sin nye stadion på Valle Hovin og spilt de første fotballkampene der. Stadionsaken er imidlertid ikke over for regningene er ikke betalt og man jobber derfor med å dekke inn kostnader og underskudd som man har pådratt seg underveis.

Et av de store spørsmålene som var i den opprinnelige reguleringssaken vedrørende fotballstadion var at det i planen ble bygget ned betydelige områder som var friarealer eller som ble benyttet til dette. Det var slik at diskusjonen gikk på hvor man kunne finne nok erstatningsarealer for å kompensere for det som skulle bygges ned. Det fant man ikke, men noen områder ble utpekt/regulert som grønne områder for å kompensere noe for alt tapet av friarealer.

Men siden Stadion er blitt dyrere og man mangler penger til å dekke inn dette så vil man bygge ned et område som er vedtatt som grøntareal. Denne saken er nå ferdig behandlet i Plan og bygningsetaten og på vei til politisk behandling i Oslo kommune. Ensjø aktuell informasjon har skrevet om denne saken tidligere.

Kort oppsummert så er saken slik, sitat fra oversendelse saken: «Vålerenga Kultur- og Idrettspark (VKIP) foreslår å omregulere Innspurten 2 fra Friområde til Bolig, Forretning, Kontor, Bevertning, Offentlig eller privat tjenesteyting. Hensikten er å legge til rette for oppføring av et bolig- og næringsbygg i 6-12 etasjer. Plan- og bygningsetaten fraråder sterkt forslaget.

Planforslaget innebærer omregulering av friareal uten erstatningsareal, og er i strid med kommuneplanen. Friområdet inngår i en planlagt ny grønnforbindelse som skal forbinde Ensjø med Valle Hovin, og det vil være stort behov for nye grøntområder i området i tiden fremover. Plan- og bygningsetaten anbefaler derfor at eiendommen beholdes som friområde, og opparbeides i tråd med dagens reguleringsplan.

Plan- og bygningsetaten anbefaler at forslaget forkastes, og at dagens reguleringsplan opprettholdes.» sitat slutt

Opprinnelig skulle stadion tomta selges for kr 1 til Vålerenga og så skulle kommunen ikke ha mere kostnader med den, slik har det som kjent ikke gått. Denne saken kommer på toppen av at bystyret i Oslo allerede har overtatt kostnader på minst 25 millioner kroner igjennom at Vålerenga slapp å gjøre alle infrastruktur / vei planene i Grenseveien, som lå i den opprinnelige reguleringsplanen.

Kikker man litt i saken så ser man at Politikerne i Bydel Gamle Oslo fraråder prosjektet, Naboer i Grønvold Hageby Borettslag sier nei til prosjektet, Fagetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten sier nei til prosjektet, Fagetaten Bymiljøetaten sier nei til prosjektet og Plan og bygningsetaten sier nei til prosjektet. Dette er betydelig aktører som sier nei!

Nå skal politikerne i Byrådet og i Bystyret i Oslo behandle denne saken. Det er mange av de politikerne som nå skal behandle denne saken som selv var på Valle Hovin 10. september og solte seg i glansen av åpningen av Vålerengas nye storstue. Politikere som var med på vedtaket som kan koste kommunen 25 millioner. Politikere som vet igjennom Vålerengas aktive politiske påvirkning i stadionsaken at stadion enda ikke kostnadsmessig er dekket inn. Politikere som får denne saken på bordet som vet at formålet kun er å regulere boliger på denne tomta slik at Vålerenga kan selge prosjektet videre for å kunne dekke inn underskuddet i stadion utbyggingen.

Hvis byrådet/bystyret går inn for omregulering av dette parkområdet så bekrefter det bare at det er penger og makt som gjelder og ikke det å ta vare på miljøet og grønne lunger i byen. Det er heller ikke smart eller bra for bomiljøet å plassere et boligbygg midt i et veikryss som er kraftig trafikkert og der hele prosjektet stort sett ligger i rød sone for støy og forurensning.

Min påstand er fortsatt at det Vålerenga her har fått gjøre og fortsatt forsøker å gjøre, aldri ville blitt akseptert om det var en vanlig utbygger som hadde forsøkt på det.

OBS! Jeg som skriver denne saken er Arbeiderpartipolitiker og var tilstede utenfor stadion begge dager (9. og 10. september) og har skrevet om stadion saken både positivt og negativt mange ganger siden starten av reguleringsarbeidet etter vedtaket i 2008 om salg for kr 1.-. Jeg har vært konsekvent i min støtte til stadionutbyggingen, men stilt spørsmål ved om man har råd til utbyggingen. Jeg har vært negativ til den kraftige nedbyggingen av grønne og friområdene rundt stadion området.

 

Les dokumentet som sendes til politikerne for behandling

Les tidligere sak om dette

Les sak om at bystyret vedtok å overta kostander på 25 millioner vedrørende veiforbindelsen til stadion

Les sak om Vålerenga egentlig har råd til å bygge stadion

innspurten 2 c