Rammetillatelsen for ny del av sentral tverrforbindelse på Ensjø er innvilget – Fyrstikkalleen til Malerhaugveien

De som leser bloggen har sikkert fått med seg at jeg følger mye med på parkdrag og forbindelser som skal bygges på Ensjø. Her kommer en oppdatering på Sentral tverrforbindelse.

Sentrale tverrforbindelse strekker seg fra nye Grønvold park nœr Fyrstikktorget i øst, krysser Malerhaugveien, krysser Østre parkdrag og følger Petersborgaksen som krysser Gladengveien og videre over Vestre parkdrag opp til Petersborgparken og Tiedemannsbyen før den går videre opp til Hovinveien og Lille Tøyen i vest.

Forbindelsen blir en sammenhengende hovedtrasé for gående- og syklende på tvers av Ensjøområdet. Jeg har tidligere skrevet om at den delen av tverrforbindelsen som går langs F21 hadde oppstart i 2020. Denne ble ferdigstilt på våren 2021. Grønvold park er også ferdig bygget i mai 2021. (se bilder under saken)

Jeg har også skrevet om eneboligen og garasjen som ligger med adresse Malerhaugveien 13, som er eid av Eiendoms- og Byfornyelsesetaten siden juni 2011. Dette er en nøkkeleiendom for å koble Sentral tverrforbindelse (på Helsfyr siden) sammen med Østre parkdrag. Det er gitt tillatelse til at eneboligen kan rives for å bygge sentral tverrforbindelse fra F21/Fyrstikkalleen ned til Malerhaugveien, der den skal kobles sammen med Østre parkdrag og Bibliotekparken.

Reguleringsplanen for Østre parkdrag og sentraltverrforbindelse ble vedtatt i mars 2013. Nå har arbeidene med boligprosjekter i området kommet så langt, at man kan starte forberedelsen for en ny strekning av tverrforbindelsen. Det ble søkt om rammetillatelse i april 2021 og nå i juli er rammetillatelsen innvilget. Dermed er det klart for at strekingen fra F21/Fyrstikkalleen ned til Malerhaugveien kan bygges.

I beskrivelsen står det at arealet består hovedsakelig av skrent og skråning med vegetasjonsdekket og trær, med forekomster av fjell i dagen. Prosjektet består av ny turvei med tilhørende natursteinsmurer og hvileplasser samt rehabilitering og nyetablering av grøntarealer på begge sider av veien. Videre knyttes Malerhaugveien 15 sammen med prosjektet ved å bygge videre på og legge opp til god tilknytning til adkomstrampe og trappeløp som leder til boligprosjektets grønne lokk og sosiale oppholdsrom.

Turveien vil være asfaltert, og hviler på natursteinsmurer av tilsvarende type som er planlagt i gatetunsprosjektet. Der turveien grenser mot gatetunet og Malerhaugveien 15 møter natursteinsmurene et skrånende buskfelt. Alle murer høyere enn 49.5 cm vil ha rekkverk for fallsikring, samt rekkverk med håndløper der rekkverket går langsmed turvei. Turveiens bredde varierer mellom 3 og 4 m, med en stigning på mellom 4.5% og 7.14%. Det er planlagt for tre plasser som også fungerer som hvilerepoer langs strekningen der helningen er størst.

Regner med at det nå som tillatelsen er i orden, så vil det bli laget et anbud i Doffin der Bymiljøetaten finner en entreprenør som kan gjøre jobben. Første tiltaket som skjer er nok rivning av Malerhaugveien 13 og så vil det våren/sommeren 2022 bli startet opp grave og byggearbeider.  Dette er enda en bit som legges på plass i det store puslespillet med Ensjøplanen!

 

Les rammetillatelsen for tverrforbindelsen

Les om Parken i Grenseveien 95

Les om Østre Parkdrag

Les om Sentral tverrforbindelse ved F21

Les om Malerhaugveien 13

 

Her Kan du se deler av tverrforbindelsen som er ferdig (klikk på bildene så blir de større)