Den gamle Helsfyrbekken er nå synlig (en kort stund) på Ensjø

Denne saken er for deg som er helt spesielt opptatt av bekker og gamle kulverter. Den avdekker også litt gammel historisk byggekunst i murverk. I forbindelse med gravearbeider på Ensjøveien 34, der man skal bygge boligprosjektet Ensjølyst har man nå avdekket den gamle Helsfyrbekken. Den gamle kulverten er håndmurt i teglstein og er gammel. Når man i gamle dager lagde store vann kulverter, så hadde man ikke betongrør slik som i dag. Det har nok gått med betydelige timer og mange folk for å lage dette byggverket, som ingen egentlig skulle se.

Opprinnelig i gamle dager 1881 (se utdrag av kart under) så startet Helsfyrbekken i Karl Staafs vei, rant ikke langt fra Strømsveien ned til Kiwi på Helsfyr. Den fortsatte videre til den krysset Malerhaugveien (over Ensjøveien 34, rød ring) og Ensjøveien. Deretter gikk den langs Ensjøsvingen, under Gjøvikbanen. Den fulgte terrenget nedover på øst siden av Jordal idrettsplass. Den svingte ved Jordal Ungdomsskole og den møtte Hovinbekken på Galgeberg, omtrent ved endeholdeplassen til 20-bussen.

Etter at flere strekninger av bekken ble lagt i kulvert fra tidlig på 1900 tallet til utpå 1950 tallet, så avvek kulverten noe fra det opprinnelige bekkeleiet. Den har i årenes løp transportert store mengder med vann. Det har vært tanker om å åpne denne bekken, men planene har aldri blitt en realitet. Jeg kan ikke med sikkerhet si når den ble lagt under bakken på Ensjøveien 34, men jeg tipper mellom 1920 og 1940.

Når det i 2019 ble klart at man skulle bygge ut Ensjøveien 34 med boliger, så måtte man finne en løsning på hvordan man skulle sikre at denne kulverten eller at vannet som går i den ikke ble et problem. Etter en del avveiinger ble det besluttet at man kunne flytte kulverten. Det ble gjort igjennom at man i starten på 2021 bygde en ny kulvert under der Malerhaugparken skal etableres. Når dette var gjort, så kunne man trygt og sikkert fjerne den gamle kulverten med Helsfyrbekken. Dette ville dermed ikke skape fremtidige problemer for boligene som bygges på eiendommen.

I forbindelse med utgraving av tomta og fjerning av den gamle kulverten så er det i noen dager mulig å se det gamle bekkeløpet/kulverten, før det graves bort.  Tidligere i år var det mulig å se den nye kulverten for Helsfyrbekken, når den ble gravd ned på tomta.

Det er ikke så mange folk som har sett Helsfyrbekken og det blir nok heller ikke så mange fremtidige muligheter for å se den.  Men nå har du i det minste sett den på bilder.

 

Les sak på Etterstad vel sine sider om Etterstadbekken men som også omtaler Helsfyrbekken

Sjekk side på Oslo Elveforum