Eneboligen i Malerhaugveien 13 skal rives for å gjøre klart for bygging av sentral tverrforbindelse på Ensjø

Da har Oslo Kommune v/ Eiendoms- og Byfornyelsesetaten søkt om å få rive eneboligen og garasjen som ligger med adresse Malerhaugveien 13 på Ensjø. Eiendommen ble kjøpt opp av Eiendoms- og Byfornyelsesetaten i juni 2011 og har vært utleid frem til 2020. Nå har man i slutten av november 2020 sendt inn søknad om å rive bygningen.  Saken er tidligere nabovarslet til berørte eiendommer i nabolaget.

Eiendommen Malerhaugveien 13 er en nøkkeleiendom for å koble Sentral tverrforbindelse sammen med Østre parkdrag. Sentral tverrforbindelse og Østre parkdrag ble regulerte i mars 2013 og nå som utbyggerne av Malerhaugveien 20 og 28 har startet opp byggearbeidet og rammetillatelsen for utbyggingen av Malerhaugveien 15-17 nærmer seg ferdigbehandlet, så åpner dette opp for utbyggingen av Sentral tverrforbindelse og tilkoblingen til Østre parkdrag.

Utbyggingen av de samme eiendommene samt oppstarten av boligprosjektet Locus Ensjø på Eiendommen Gladengveien 3 til 7, gjør også at deler Østre Parkdrag vil nærme seg byggestart.

Men nå i første omgang så skal Malerhaugveien 13 rives. Slik at arbeidet som er utført i høst med bygging av Grønvold park i Grenseveien 95 og Sentral tverrforbindelse langs Fyrstikkalleen videregående skole (F21) ned til der tverrforbindelsen møter eiendommen Malerhaugveien 15 og Fyrstikkalleen 20. Når Malerhaugveien 13 er revet, kan arbeidet med sentral tverrforbindelse etter hvert forlenges ned til Østre Parkdrag.

Se søknaden om rivning

Les om arbeidet med sentral tverrforbindelse

Sentral tverrforbindelse ved F21

Grønvold park