NRK har kjøpt tomt og planlegger å flytte til Ensjø

Da melder NRK at de har kjøpt tomt på Ensjø! Det er eiendommene Ensjøveien 3,5 og 7 som er kjøpt. NRK skriver at tomta er på drøyt 14 mål og huser i dag Ensjøveien 3, 5 og 7. Eiendommene blir kjøpt fra Ferd Eiendom og Axer Eiendom. NRK skal betale 800 millioner kroner for tomta.

Begge tomtene har vært gjenstand for reguleringsprosesser. Ensjøveien 3 og 5 som er eid av Ferd ble regulert til boliger i juni 2020. Ferd kjøpte tomta i 2011 for 27 millioner og har senere måtte betale ut 100 millioner kroner i en rettsak om tomte feste.

Axer kjøpte eiendommen Ensjøveien 7 i 2017 av Jegard as for en ukjent kjøpesum. Deler av eiendommen 7 er i forbindelse med reguleringsplaner foreslått av plan og bygningsetaten til å være fremtidig ungdomsskole på Ensjø. Hva som skjer med de potensielle skoleplanene er nå høyst usikkert.

Det at NRK ønsker seg til Ensjø er nok dårlig nytt for Møller eiendom som eier Grenseveien 65 til 67 som er den andre tomta det er aktuelt å bygge ungdomskole på. Nrk sitt kjøp kommer åpenbart til å legge føringer på valg av ungdomsskole tomt. Ved at Ensjøveien 7 nå kankje tas ut av planen, så er det mer aktuelt at skolen kommer på eiendommen i Grenseveien.

Det at NRK velger å flytte til Ensjø er et positivt signal til nærmiljøet. Jeg tror at det vil bli mer interesant å etablere arbeidsplasser og næringsvirksomhet/kontorer på eiendommene Ensjøveien 9 til 15. Kankje det påvirker Kolberg til å få fortgang i næringsbygget på Ensjøveien 17 og eiendommen Ensjøveien 12 d. Det kan kanskje påvirke etableringen av et nytt stopp på Gjøvikbanen og det kan få fortgang i eventuele bussrute planer i nabolaget.  Jeg tror også at det som følge av denne besluttningen vil komme mer servicenæring i form av spisesteder og kafeer.

Det vil åpenbart bli noen runder med Plan og bygningsetaten vedrørende omreguleringen, men det regner jeg med at kommer til å gå greit. Så lenge man ikke utfordrer høydene i området.

 

Les mer på NRK

Les mer om skoleplanene på Ensjøveien 7 til 15

Les om reguleringen av Ensjøveien 3 til 5

Les om Ferd sitt kjøp av Ensjøvein 3 til 5

Les sak om Axer sitt kjøp av Ensjøveien 7