Ensjø får 2000 arbeidsplasser når NRK flytter hit – det vil skape ringvirkninger i hele bydelen

Når NRK har valgt seg ut en tomt på Ensjø som sitt nye hovedkontor, så er det utrolig overraskende og veldig bra! Jeg tror det bare har vært et fåtall mennesker som ville satt pengene sine på at Ensjø skulle bli valg, når man ser alle steder og konkurrenter man har hatt i denne prosessen. Jeg leser i mediene at prosessen med kjøp på Ensjø først ble konkret ved påsketider i år, så beslutningen har kommet raskt.

Tomta som man har kjøpt er en kremtomt på Ensjø. Den ligger på et av de høyeste områdene langs Ensjøveien og den vil få en fenomenal utsikt over hele Oslo og sjøen. Tenk på hvilke direktesendinger NRK kan ha fra dette området, med det bakteppet av en by.

Valget av Ensjø vil også styrke navnet Ensjø og lokalmiljøet til oss som bor her. Helt siden planen for Ensjø ble vedtatt i 1999 har det vært fokus på at det er boliger som skal komme på Ensjø. Bilvirksomhet, næringslokaler samt arbeidsplasser har forsvunnet fra området etter hvert som utbyggerne har konvertert næringseiendom til boligeiendom.

Med en signatur på et dokument har styret i NRK bidratt til at mange arbeidsplasser igjen blir lokalisert til Ensjø. Ikke bare kommer NRK sine 2000 ansatte, jeg tenker også på ringvirkningene av dette vedtaket. Bedrifter som vil lokalisere seg nærme NRK gjør at potensielle næringstomter igjen blir mer verdt som kontor og næring enn som boligeiendom. Dette vedtaket vil få betydelige ringvirkninger for lokalt næringsliv ikke bare på Ensjø, Kampen og Tøyen. Det vil også merkes på Hasle, Helsfyr, Bryn og Økern.

Det vil bli flere som handler i våre butikker, det vil sikkert bli etablert nye butikker og dette vil også på litt sikt medføre at servicetilbudet til oss som bor på Ensjø vil bli styrket. Jeg tenker på kaféer og serveringssteder.

Ensjø, Ensjøbyen og Hovinbyen er starten på Groruddalen, så her kan hele Oslo Øst være fornøyd. Dette tomtevalget kan dessuten åpne for mer utvikling av området og bydelen. Jeg tenker at Ruter allerede nå må sette seg ned å starte planleggingen av nye bussruter i dette området. Arbeidet med den nye T-banetunnelen må få prioritet helt frem til Helsfyr/Bryn. Kanskje må Bane Nor få fart på jobben med å etablere togstoppet Ensjø på Gjøvikbanen.

Det kommer til å ta litt tid før NRK kan sette nøkkelen i døra på Ensjø. Jeg tipper 5 til 6 år litt avhengig av prosessen. Regulering vil jeg anta starter opp ganske umiddelbart og den kan ta to år. Deler av området (Ensjøveien 3 til 5) er regulert til bolig så sent som i juni 2020 med ca 15000 kvadratmeter bolig og ca 160 leiligheter. Dette vil være en fordel for Plan og bygningsetaten kjenner området og derfor kan en slik ny runde gå fortere. Hvis NRK holder seg innenfor de høydene som er regulert i bolig reguleringen, kan det avklares fort.

Det er planer om boliger også på den delen av eiendommen som Axer eier (Ensjøveien 7). Her har man ikke kommet lengre enn at man har startet opp arbeidet og sendt inn sak til Plan og bygningsetaten. Dette arbeidet fikk seg imidlertid en liten stopp da det ble kjent at dette var en av to tomter på Ensjø man ønsket seg en fremtidig ungdomsskole på Ensjø. Hva som skjer med skole planene er jeg usikker på, men jeg regner med at alternativet som ligger i Grenseveien 65 til 67 nå blir mer aktuelt som ungdomsskole tomt. Men den resterende eiendommen på Ensjøveien 9,11,13 og 15 er på nærmere 10 mål, kan selvsagt fortsatt benyttes til skole formål om man ønsker det. Jeg tipper de vil bygge kontorer og næring der nå etter dagens nyhet.

Det er viktig å kjenne til at det er stor forskjell på boliger og nærings/kontor lokaliteter. Jeg har lest at NRK trenger omlag 50 til 60 tusen kvadratmeter for å kunne få til noe. Det blir sikkert dypere kjellere og mer lokaler som ikke trenger dagslys og sol, så plassen er nok stor nok! Når reguleringen er på plass om to år, så vil det kunne ta 2 til 3 år med bygningsarbeider. Aller helst så håper jeg NRK greier å bygge et signalbygg med god arkitektur og utstråling som ikke blir seende ut som en bunker!

Dette blir nok ikke siste gangen vi som bor på Ensjø får høre om NRK og deres planer. Lurer på hvor lang tid det tar før eiendomsmeglerne i området blir kontaktet av NRK ansatte som vil flytte til Ensjø?

I dag er jeg som skriver Ensjø Aktuell Informasjon begeistret over beslutningen om lokalisering til Ensjø! For det vil bety mye for Ensjø området og nabolaget vårt!

Les tidligere sak om at NRK flytter til Ensjø