Reguleringsplanen for Ensjøveien 3 til 5 på Ensjø er vedtatt i bystyret

Ensjø aktuell informasjon har skrevet mange saker om boligprosjektet til Ferd i Ensjøveien 3 til 5. I slutten av 2019 ble prosjektet endelig oversendt til politiskbehandling med to alternativer. I juni ble saken behandlet i bystyret i Oslo.

Bystyret vedtok alternativ 2 som var fremmet av Plan og bygningsetaten, men politikerne fjernet den delen av vedtaket som ifølge plan og bygningsetaten var den var det viktigste. De besluttet at bebyggelsen langs Ensjøveien ikke skal være sammenhengene og valgte med sin beslutning at det blir en kort liten blindvei inn mellom Ensjøvei 5 og 7, som kun ender i Gjøvikbanen.

I de første dokumentene til denne saken kunne man lese at man planla i om lag 18.000 kvadratmeter og høyder på 7-10 etasjer kunne dermed ikke bli godkjent, så Ferd har måtte justere kursen en del. Høydene blir nå bygg på 6 etasjer der den øverste er inntrukket. Det blir bygget ut om lag 15200 kvadratmeter som gir mellom 150 og 160 leiligheter.

Ensjø aktuell informasjon har alltid skrevet om at utbygger på Ensjø går høyt ut på banen, men hele tiden må reduser sine forslag og dette er et av dem.

Dette prosjektet ble startet opp i oktober 2016 og nå i midten av 2020 har man en vedtatt reguleringsplan. En av årsakene til at det har tatt lang tid er at utbygger opprinnelig hadde lagt bygningene for nærme sporene på Gjøvikbanen og Bane NOR la inn innsigelse på dette. Men man fant ut av det også til slutt. Nå er reguleringsplanen for prosjektet vedtatt i bystyret.

Nå gjenstår det å se når Ferd legger ut boliger til salg i dette prosjektet.

 

Les dokumentet som ble oversendt til den politiske behandlingen

Les vedtaket som er fattet av bystyret i saken

Se illustrasjoner av prosjektet

Les tidligere sak om dette