Neptun Properties søker om å få rive Ensjøveien 4 på Ensjø

Ensjø aktuell informasjon skrev i juni 2019 om at Neptun Properties hadde fått vedtatt reguleringsplanen for eiendommen som ligger i Ensjøveien 4 på Ensjø. Nå har man sendt inn søknad om å få rive eiendommen. Det er også sendt inn rammesøknad om oppføring av nytt boligbygg.

Det var i januar 2017 det ble kjent at Neptun Properties hadde kjøpt Ensjøveien 4 av eierne bak Bergheim auto. Bilvirksomheten på eiendommen ble drevet fram til starten på 2020 da Bergheim auto gikk konkurs. Siden da har eiendommen stått tom.

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om dette boligprosjektet i Ensjøveien 4, deriblant i februar 2018 når det var ute på offentlighøring og i november 2018 når det ble oversendt fra Plan og bygningsetaten til politisk behandling. Nå nærmer det seg bygging av boliger på eiendommen.

Neptun Properties har gitt prosjektet i Ensjøveien 4, navnet Tøyentaket. Det planlegges et boligprosjekt bestående av 85 leiligheter. Søknad om rammetillatelse ble sendt plan- og bygningsetaten i begynnelsen av juli 2020. Forventet salgsstart er høsten 2020.

Det har vært mye rivninger av bygg på Ensjø det siste året. Malerhaugveien 19 til 23 er revet, Malerhaugveien 20 og Malerhaugveien 28 er revet. Ensjøveien 34 er revet. Gladengveien 3 til 5 skal rives etter sommeren. Malerhaugveien 25 skal snart rives og Ensjøveien 10 og 12 skal rives i januar 2021. Alle bygningene som forsvinner på Ensjø, erstattes med nye boligprosjekter.

Les om søknaden på kommunens saksinnsyn

Les om prosjektet på Neptun Properties sine hjemmesider

Les om reguleringsvedtaket

Les sak om at Neptun Properties kjøpte Ensjøveien 4