Ensjø/Helsfyr får ny videregående skole med plass til 750 elever

Denne uka har det dukket opp byggegjerder rundt eiendommen Grenseveien 95 på Ensjø/Helsfyr. Dette gjorde Ensjø aktuell informasjon nysgjerrig. Det var tidligere planer om å omregulere eiendommen til boliger, men dette ble lagt bort i slutten på 2019. Men det ble åpenbart startet opp andre planer for eiendommen nesten umiddelbart. Det er besluttet at Oslo kommune utvider videregående skole kapasiteten igjennom å leie Grenseveien 95 (Grønvold gård) i 10 til 15 år.

Dette har gått litt under radaren for Ensjø aktuell informasjon, for det er søkt om en midlertidig bruksendring til undervisning ikke en omregulering. Søknaden om rammetillatelse ble sendt inn i slutten av februar.

I søknaden kan man lese at Oslo kommune mangler videregående skoleplasser i årene fremover, og ønsker derfor å leie Grenseveien 95. Eiendommen planlegges brukt som lokaler for videregående skoler som rehabiliteres, for å møte elevbehovet frem til planlagte nye skoleprosjekter ferdigstilles samt for å ta av forventet vekst i antall elever i området i årene fremover. I den forbindelse søkes det om en midlertidig bruksendring av eiendommen, i første runde for et tidsrom mellom 10-15 år.

For de som ikke er kjent i området så ligger den videregående skolen F21 vegg i vegg med dette bygget og den fremtidige barneskolen som skal bygges i Grenseveien 91 ligger rett over veien. Så lokaliseringen for en videregående skole er rett. Det er også gode kollektivforbindelser med buss og bane i området. Det er også en god løsning for de grønne områdene og fremtidige Grønnvoll park som i dag er parkeringsplass for næringsbygget.

Denne saken har vært igjennom byråkratiet og den midlertidige bruksendringen er innvilget og man har fått igangsettingstillatelsen for å starte opp ombygningen av bygget. Da er vi tilbake til at bygget nå har fått byggegjerder rundt hele.

Så hva skal skje nå. Det er besluttet at eksisterende kontorbygning skal tas i bruk som videregående skole med plass til inntil 750 elever. Dette vil medføre innvendige endringer av bygningen, endringer i planløsning tilpasset skole, samt endringer rundt internkommunikasjon/ trapper som følge av rømningskrav, oppgradering av ventilasjons anlegg mv.  Tiltaket medfører ingen endring i fasader eller på annen måte endringer av bygningens utside.

Tiltaket medfører at arealer som ikke er bebygd i all hovedsak etableres som park. Grønvold gård som er oppført på Byantikvarens gule liste og er en av de gjenværende Akersgårdene, opprettholdes uendret både estetisk og i forhold til bruk. Arealene rundt gården vil få et grønnere preg i tråd med overordnete planer og intensjoner.

Siden området er inngjerdet så regner jeg med at rivning innvendig er nært forestående og når dette er gjort så kan tilpasningen til å bli skolebygg starte. Det er ikke fremkommet noe som sier når arbeidet skal være ferdig.

 

Les igangsettelsestillatelsen

Les redegjørelsen for arbeidet