Det er solgt 170 nye boliger på Ensjø i andre kvartal 2020

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø, vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av andre kvartal 2020, solgt 170 leiligheter. Dette er omtrent som i andre kvartal 2019, da det ble solgt 169 leiligheter.

Det virker ikke som at korona situasjonen påvirker total tallene, men dukker vi litt ned i dem, så er det 3 prosjekter som drar opp salgstallene. Selvaag la ut trinn C i Tiedemannsparken i april og dette trinnet alene har 34 salg. Attivo som selger i Malerhaugveien 25 hadde salgsstart i juni og fikk 29 salg. Så har det dukket opp informasjon om at Bunde bygg i Malerhaugveien 20 har solgt hele trinn A med 36 leiligheter til en investor/oppkjøper. Disse salgene utgjør 99 salg og da skjønner man at det ikke er solgt så mye i resten av prosjektene.

Det er boligprosjektet Tiedemannsparken som har solgt 50 leiligheter, som topper lista dette kvartalet. Etterfulgt av Malerhaugveien 20 med 48 salg. Det nærmer seg utsolgt i flere prosjekter og det er det er kun varslet en salgsstart i tredje kvartal. Det er Malerhaugveien 19 til 23 (Kongsløkken).

Tar vi en oppsummering av alle prosjekter med de boligene som skal bygges, så er det 687 boliger som ligger ute til salgs eller skal selges i prosjekter som er under bygging.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 348 av 354 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 6 leiligheter, og nå er det 6 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 354 leiligheter i 4 salgstrinn. Prosjektet er ferdig og har hatt innflytting.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 220 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 5 leiligheter, og nå er det 2 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Prosjektet er ferdig og har hatt innflytting.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 336 av 351 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 4 leiligheter, og nå er det 15 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det er gjennomført innflytting for flere av trinnene og det nærmer seg innflytting for andre. Det er innvendige byggearbeider på trinn 5 og 6. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 351 boliger i 6 trinn. I tillegg kommer trinn 7 som er Tigergården (se egen oppføring) Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018 og trinn 5 ble lagt ut i mai 2018. Siste trinn 6 med Levhan ble lagt ut i august 2018. Skanska la i juni 2019 ut Tigergården.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 84 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 6 leiligheter, og nå er det 8 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Bygningene er ferdig bygget og prosjektet har hatt innflytting.

I Prosjektet Tiedemannsparken (Selvaag) er 164 av 325 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 50 leiligheter og nå er det 161 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2019. Prosjektet vil få 4 salgstrinn og det er trinn A, B og C som nå er i salg, trinn C ble lagt ut i april 2020. Hus A og B er kommet opp i høyden og det er grunnarbeider på hus C. Trinn D er ikke lagt ut for salg enda.

I Prosjektet Tigergården (Skanska) er 90 av 161 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 4 leiligheter og nå er det 71 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Grunnarbeidene på tomta har startet.

I Prosjektet Malerhaugveien 28 (Neptun Properties) er 50 av 80 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 5 leiligheter og nå er det 30 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni/juli 2019. De gamle bygningene på tomta er revet utover det har ingenting skjedd på tomta.

I Prosjektet Malerhaugveien 20 (Bunde bygg) er 81 av 106 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 48 leiligheter og nå er det 25 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2019. Det det gamle bygget er fjernet og bygge arbeid starter nok opp etter sommeren. Trinn A med 36 leiligheter har blitt solgt i sin helhet til en investor/oppkjøper. Dette skjedde i april men er først blitt kjent nå.

I prosjektet Locus Ensjø (Selmer Eiendom) er 61 av 206 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 10 leiligheter og nå er det 145 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2019. Det er ikke gjort noe på tomta og selve bygget skal rives i tredje kvartal 2020. Trinn C ble lagt ut forsalg i juni 2020 (Trinn B er ikke lagt ut for salg enda)

I Prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) er 59 av 82 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 3 leiligheter og nå er det 23 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i november 2019. De gamle bygningene på tomta er revet men utover det har det ikke skjedd noe på tomta. Det forventes oppstart av byggearbeider rett over sommeren.

I Prosjektet Malerhaugveien 25 (Attivo) er 29 av 230 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 29 leiligheter og nå er det 201 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2020. Det skal selges boliger i 4 trinn. I Trinn 1 er det lagt ut 65 leiligheter. Ingenting har skjedd på tomta.

OBS! Tallene som frem kommer i denne saken, er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 30/6-2020).

Når det gjelder planer for flere boliger på Ensjø området, så er det mange av disse, her nevnes noen.

Det er varslet salgsstart i Malerhaugveien 19 til 23 Kongsløkken (Bonum) i tredje kvartal. Neptun Properties har ferdig regulering vedtatt i Ensjøveien 4, og har antydet salgsstart i slutten av 2020.

Obos har startet opp med planen for bygging av 240 boliger i felt B i Tiedemannsbyen. Dette ble regulert i desember 2008 og vil sikkert komme for salg i løpet av 2020. Videre så holder Ferd på med utvikling av boliger i Ensjøveien 3-5 og Usbl nærmer seg et resultat i Malerhaugveien 15.

I tillegg har det store boligplaner på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget. Obos har startet opp et arbeid med regulering av Grenseveien 71.

De siste som har skjedd på Ensjø er at flere store områder er varslet med at det skal bygges boliger på eiendommene. Dette gjelder Møller eiendom sin tomt i Grenseveien 65 til 67 og det gjelder flere eiendommer i Ensjøveien 7 til 15.

Det er bare å følge med, her blir det flere boliger å kjøpe.

 

Les sak om salg i første kvartal 2020