Ensjø sin nyeste barnehage ble overtatt av kommunen tirsdag 30.juni og åpner i august

Skanska har på området rundt Ensjø Torg bygget mange boliger og i første etasje i bygg I og J er det bygget en barnehage. Den er sentralt plassert i nærheten av T-banen og torget på Ensjø.

Barnehagen ble tirsdag 30.juni overlevert til Oslo kommune. Kommunen skal fra nå og fram til åpningen i august utstyre barnehagen med inventar og gjøre den klar til å ta imot barn.  Det inkluderer nok også å opparbeidede uteområdet med utstyr, eller sørge for at utbygger gjør det. Utearealet for barnehagen er 920 m². Av dette er det 550 m² harde flater, dvs asfalt, brostein og gummiasfalt, og 200 m² grønne arealer (gressplen) og 100 m² sand. I de grønne arealene plasseres regnbedd, areal 20 m².  Det plantes 13 trær.

Dette er en kommunal barnehage i Bydel Gamle Oslo med plass til 63 barn i alderen 10 måneder – 6 år. For de som har barn i barnehagealder er nok Ensjø Torg barnehage allerede kjent med at barnehagen finnes, for plassene i barnehagen har vært utlyst i det siste barnehageopptaket med søknadsfrist 1. mars. Plassene i barnehagen tildeles nå fortløpende til de som har søkt innen fristen.

Ensjø sin nyeste barnehage, Ensjø Torg barnehage åpner i august 2020. I mange av de kommende boligprosjektene på Ensjø er det også regulert inn nye barnehager, så det økte tempoet i barnehageutbyggingen gir nå resultater.

Les sak om Petersborg barnehage som åpnet i august 2019