Det er solgt 142 nye boliger på Ensjø i første kvartal 2020

 

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø, vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av første kvartal 2020, solgt 148 leiligheter. Dette er litt høyere enn fjerde kvartal (130 solgte) og nesten likt som tredje kvartal 2019 (144 solgte) dette viser en stabilisering av boligsalget, men dette fanger ikke opp korona situasjonen som kom på slutten av dette kvartalet.

148 solgte leiligheter er likevel det tredje beste første kvartal, så lenge jeg har fulgt med på dette siden 2011. De beste første kvartalene var i 2016 og 2017. med henholdsvis 262 og 217 solgte leiligheter.

Det er boligprosjektet Locus Ensjø (Selmer eiendom) som har solgt 25 leiligheter, som topper lista dette kvartalet. Etterfulgt av Hovinenga (Selvaag) med 18 salg. Ser vi alle Selvaag sine salg under ett så kommer de opp på 43 salg i sine 3 prosjekter og Skanska kommer opp på 30 i sine 2 prosjekter.

Det var varslet flere prosjekter med salgsstart i første kvartal eksempelvis Malerhaugveien 19 til 23 (Kongsløkken) og Malerhaugveien 25, men det er faktisk ikke kommet nye prosjekter ut i markedet i første kvartal. Vi får se hva som skjer i andre kvartal.

Det er imidlertid mange nye leiligheter til salgs på Ensjø i starten på 2020, tallet er oppe i 621 ledige, men det tallet inkluderer leiligheter i noen trinn som ikke er lagt ut til salgs enda, men som skal bygges. Dette gjelder Locus med trinn B og C, det gjelder Tiedemannsparken med trinn C og D samt Malerhaugveien 20 med trinn A. Tar vi ut de leilighetene som ikke er lagt ut for salg, så er tallet 311 ledige leiligheter som kan kjøpes nå.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 342 av 354 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 18 leiligheter, og nå er det 12 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 354 leiligheter i 4 salgstrinn. Hus A og B er utsolgt og innflyttet og Trinn C og D er ferdig bygget og innflytting pågår.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 215 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 13 leiligheter, og nå er det 7 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet har kommet langt og har hatt innflytting på det aller meste.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 332 av 351 leiligheter solgt. (Trinn 1, 2, 3, 4, 5 + Levhan) Det betyr at man i første kvartal har solgt 16 leiligheter, og nå er det 19 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det er gjennomført innflytting for trinn 1, 2 og 3 og disse er utsolgt. Man nærmer seg innflytting på trinn 4, der man holder på med innvendige arbeider. Det er innvendige byggearbeider på trinn 5 og 6. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 351 boliger i 6 trinn. I tillegg kommer trinn 7 som er Tigergården (se egen oppføring) Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018 og trinn 5 ble lagt ut i mai 2018. Siste trinn 6 med Levhan ble lagt ut i august 2018. Skanska la i juni 2019 ut Tigergården.

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties) er Utsolgt i fjerde kvartal 133 av 133 leiligheter solgt. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Prosjektet er ferdig og har hatt innflytting.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 79 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 10 leiligheter, og nå er det 14 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Bygningene er ferdig bygget og innflytting har startet, det pågår utomhus arbeider på tomta.

I Prosjektet Tiedemannsparken (Selvaag) er 114 av 175 (325) leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 12 leiligheter og nå er det 61 (211) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2019. Prosjektet vil få flere (4) salgstrinn og det er trinn A og B som nå er i salg. Det er grunnarbeider og bygging av kjeller på tomta. (Trinn C og D er ikke lagt ut for salg enda)

I Prosjektet Tigergården (Skanska) er 86 av 161 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 14 leiligheter og nå er det 75 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Grunnarbeidene på tomta har startet.

I Prosjektet Malerhaugveien 28 (Neptun Properties) er 45 av 80 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 13 leiligheter og nå er det 35 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni/juli 2019. Ingen ting har skjedd på tomta.

I Prosjektet Malerhaugveien 20 (Bunde bygg) er 33 av 70 (106) leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 9 leiligheter og nå er det 37 (74) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2019. Det er pågående rivearbeider på tomta og det gamle bygget er fjernet (Trinn A med 37 leiligheter er ikke lagt ut for salg enda)

I prosjektet Locus Ensjø (Selmer Eiendom) er 51 av 206 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 25 leiligheter og nå er det 155 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2019. Det er ikke gjort noe på tomta og selve bygget skal rives i andre kvartal 2020. (Trinn B og C er ikke lagt ut for salg enda)

I Prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) er 56 av 82 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 13 leiligheter og nå er det 26 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i november 2019. Det har ikke skjedd noe på tomta enda.

 

OBS! Tallene som frem kommer i denne saken, er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 30/3-2020).

Det skjer imidlertid mange ting på Ensjø og flere prosjekter nærmer seg salgsstart. Det er Malerhaugveien 19 til 23, det er Malerhaugveien 25.

Når det gjelder planer for flere boliger på Ensjø området, så er det mange av disse, her nevnes noen. Obos har startet opp med planen for bygging av 240 boliger i felt B i Tiedemannsbyen. Dette ble regulert i desember 2008 og vil sikkert komme for salg i løpet av 2020. Videre så pågår det utvikling av boliger i Ensjøveien 3-5, I tillegg har det store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget. Obos har startet opp et arbeid med regulering av Grenseveien 71.

Det er bare å følge med, her blir det flere boliger å kjøpe. Men det kan hende at korona situasjonen kommer til å prege salgs situasjonen i andre kvartal.

 

Les salgstallene for hele 2019

Les tallene for fjerde kvartal 2019