Kraftig økning i boligsalget på Ensjø i 2019 – en dobling fra 2018

I 2018 ble det solgt 222 nye boliger på Ensjø og dette var et kraftig fall fra årene 2016 og 2017. I toppåret 2016 ble det solgt utrolige 870 nye boliger, i 2017 året da mye snudde nedover ble det solgt 417 boliger og i 2018 ble det kun solgt 222 boliger. I 2019 har boligsalget vært veldig godt og salget har gått kraftig opp og man har solgt 516 nye boliger. Dette er mer enn dobbelt så mye som i 2018 og det er det nest beste året siden Ensjø aktuell Informasjon startet å følge med på boligsalget på Ensjø i 2011.

I løpet av 2019 har boligutviklerne på Ensjø lagt ut 6 nye boligprosjekter og 2 gamle prosjekter har blitt utsolgt. Det er boligprosjektet Ensjø Torg (Skanska) som har solgt flest boliger med 107 tett fulgt av Tiedemannsparken (Selvaag) som har solgt 102 nye boliger. Selvaag bolig har derimot solgt flest boliger som selskap. De har i sine prosjekter solgt 257 nye boliger. Skanska har i sine prosjekter solgt 107 boliger og det samme (107) har Neptun Properties også gjort i sine 3 prosjekter på Ensjø.

Det som også er interessant er at det er mange ledige boliger til salgs, faktisk så er det nå 774 ledige, men det tallet inkluderer leiligheter i noen trinn som ikke er lagt ut til salgs enda, men som skal bygges. Dette er mer en dobbelt så mange som ved sist årsskifte, da det samme tallet var 365 ledige.

Det er dessuten varslet salgsstart i flere nye boligprosjekter i starten på 2020 og dette vil gi ytterligere 428 nye boliger på markedet på Ensjø.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut for hele 2019:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) Det er solgt 50 leiligheter i 2019 og i øyeblikket er det 30 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Prosjektet har 354 leiligheter. Dette prosjektet består totalt av 4 salgsstrinn. Hus A og B er utsolgt og innflyttet. Trinn C og D er ferdig bygget og innflytting pågår.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) Det er solgt 3 leiligheter i 2019 og i øyeblikket er det ingen ledige leiligheter og prosjektet er utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Prosjektet hadde totalt 158 leiligheter.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) Det er solgt 97 leiligheter i 2019 og i øyeblikket er det 20 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Prosjektet har totalt 222 leiligheter. Arbeidet har kommet langt og har hatt innflytting på deler og man nærmer seg innflytting på resten.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) Det er solgt 35 leiligheter i 2019 og i øyeblikket er det 35 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Prosjektet har totalt 351 leiligheter. Det er gjennomført innflytting for trinn 1 og trinn 2 og disse er utsolgt. Man nærmer seg innflytting på trinn 3, der man holder på med innvendige arbeider. Det er byggearbeider på trinn 4, 5 og 6. I tillegg kommer trinn 7 som er Tigergården (se egen oppføring) Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018 og trinn 5 ble lagt ut i mai 2018. Siste trinn 6 med ble lagt ut i august 2018.

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) Det er solgt 22 leiligheter i 2019 og i øyeblikket er det ingen ledige leiligheter og prosjektet er utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Prosjektet hadde 133 leiligheter.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) Det er solgt 10 leiligheter i 2019 og i øyeblikket er det 24 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Prosjektet har 92 leiligheter. Byggestart har skjedd og begge blokkene er oppe og det pågår innvendig arbeidet i byggene.

I Prosjektet Tiedemannsparken (Selvaag) Det er solgt 102 leiligheter i 2019 og i øyeblikket er det 73 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgstart i april 2019. Prosjektet har totalt 325 leiligheter. Prosjektet vil få flere (4) salgstrinn og det er trinn A og B som nå er i salg. Det er grunnarbeider og bygging av kjeller på tomta. (Trinn C og D er ikke lagt ut for salg enda)

I Prosjektet Tigergården (Skanska) Det er solgt 72 leiligheter i 2019 og i øyeblikket er det 89 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Prosjektet har totalt 161 leiligheter. Byggestart har ikke skjedd og ingen ting har skjedd på tomta.

I Prosjektet Malerhaugveien 28 (Neptun Properties) Det er solgt 32 leiligheter i 2019 og i øyeblikket er det 48 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i juni/juli 2019. Prosjektet har totalt 80 leiligheter. Byggestart har ikke skjedd og ingen ting har skjedd på tomta.

I Prosjektet Malerhaugveien 20 (Bunde Eiendom) Det er solgt 24 leiligheter i 2019 og i øyeblikket er det 82 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i september 2019. Prosjektet har totalt 106 leiligheter (Trinn A er ikke lagt ut for salg enda). Det er pågående rivearbeider i bygget på tomta og selve bygget rives i første kvartal 2020.

I prosjektet Locus Ensjø (Selmer Eiendom) Det er solgt 26 leiligheter i 2019 og i øyeblikket er det 180 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2019. Prosjektet har totalt 206 leiligheter (Trinn B og C er ikke lagt ut for salg enda). Byggestart har ikke skjedd. Det er ikke gjort noe på tomta og eksisterende bygg skal rives i andre kvartal 2020.

I Prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) Det er solgt 43 leiligheter i 2019 og i øyeblikket er det 39 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i november 2019. Prosjektet har totalt 82 leiligheter. Byggestart har ikke skjedd og ingen ting har skjedd på tomta.

 

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken, er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Tallene er også basert på tidligere publiserte saker på bloggen. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

 

Les om salgstallene for fjerde kvartal 2019

Les om salgstallene for 2018