Bygningen i Malerhaugveien 20, tidligere Biblioteksentralen, på Ensjø rives for å bygge boliger

I slutten av denne uka startet man å rive den gamle bygningen som står på adressen Malerhaugveien 20. Bygningen har stått tom i snart to år og man har revet ut innmaten i bygget. Nå skal man gå på med gravemaskiner og rive selve bygningsskallet. Bygningen skal rives i sin helhet, inkludert kjeller. Etter rivningen vil område planeres og deretter vil man starte å bygge boliger på tomta. Tillatelse til rivning ble gitt i november 2019.

Denne eiendommen ligger i Malerhaugveien på Ensjø. Eksisterende bygning på eiendommen er opprinnelig fra 1950, med senere utvidelser. Bygningsmassen som skal rives utgjør til sammen 9200m2. Biblioteksentralen som er eid av kommuner, fylkeskommunene, Kommunenes sentralforbund og Norsk Bibliotekforening solgte eiendommen i 2015 til Bunde eiendom.

Det er Bunde eiendom som er utbygger av boligene. Reguleringsplanen for eiendommen ble vedtatt i bystyret 13. november 2019. Boligprosjektet Malerhaugveien 20 er i salg og man skal bygge totalt 106 boliger på eiendommen i 3 trinn. Trinn B og C er i salg, trinn A holdes tilbake. Det er solgt 24 boliger i prosjektet.

Denne bygningen er bare en av flere som vil bli revet det nærmeste året på Ensjø. Andre bygninger er Malerhaugveien 28, Gladengveien 3. På litt sikt vil også Malerhaugveien 15, Malerhaugveien 25, Ensjøveien 34 også rives.

Les om boligsalget på Ensjø i fjerde kvartal

Les om rivning av Malerhaugveien 19 til 23