Det er solgt 130 nye boliger på Ensjø i fjerde kvartal 2019 – en utbygger har solgt 43 boliger!

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø, vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av fjerde kvartal 2019, solgt 130 leiligheter.

Dette tegner en svak nedadgående trend de siste kvartalene om man sammenligner med andre kvartal hvor man solgte 169 leiligheter og tredje kvartal når man solgte 144 leiligheter. Dette salgstallet er likevel det nest beste fjerde kvartals salg på Ensjø, så lenge jeg har fulgt med på dette siden 2011. Det beste fjerde kvartal var i 2016 med 169 solgte leiligheter.

Det er kommet 2 nye prosjekter ut i markedet i fjerde kvartal. Locus Ensjø (Selmer Eiendom) i Gladengveien 3-7 og det er Ensjølyst (Neptun Properties) i Ensjøveien 34. Disse to nye prosjektene er årsaken til det høye salgstallet i fjerde kvartal og de representerer tilsammen 69 av de totalt 130 salgene.

Det er boligprosjektet til Neptun Properties (Ensjølyst) med 43 salg som topper lista dette kvartalet. Etterfulgt av Locus Ensjø (Selmer eiendom) som har solgt 26 leiligheter.

Det er mange nye leiligheter til salgs på Ensjø i starten på 2020, tallet er oppe i 774 ledige, men det tallet inkluderer leiligheter i noen trinn som ikke er lagt ut til salgs enda, men som skal bygges. Dette gjelder Locus med trinn B og C, det gjelder Tiedemannsparken med trinn C og D samt Malerhaugveien 20 med trinn A

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 324 av 354 (hus a+b+c+d) leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 7 leiligheter, og nå er det 30 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 354 leiligheter i 4 salgstrinn. Hus A og B er utsolgt og innflyttet Trinn C og D er ferdig bygget og innflytting pågår.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 202 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 14 leiligheter, og nå er det 20 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet har kommet langt og har hatt innflytting på deler og man nærmer seg innflytting på resten.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 316 av 351 leiligheter solgt. (Trinn 1, 2, 3, 4, 5 + Levhan) Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 10 leiligheter, og nå er det 35 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det er gjennomført innflytting for trinn 1 og trinn 2 og disse er utsolgt. Man nærmer seg innflytting på trinn 3, der man holder på med innvendige arbeider. Det er byggearbeider på trinn 4, 5 og 6. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 351 boliger i 6 trinn. I tillegg kommer trinn 7 som er Tigergården (se egen oppføring) Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018 og trinn 5 ble lagt ut i mai 2018. Siste trinn 6 med Levhan ble lagt ut i august 2018. Skanska la i juni 2019 ut Tigergården.

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties) er 133 av 133 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er det utsolgt i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Prosjektet er ferdig og har hatt innflytting.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 69 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 0 leiligheter, og nå er det 24 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017. Byggestart har skjedd og begge blokkene er oppe og det pågår innvendig arbeidet i byggene.

I Prosjektet Tiedemannsparken (Selvaag) er 102 av 325 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 10 leiligheter og nå er det 73 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2019. Prosjektet vil få flere (4) salgstrinn og det er trinn A og B som nå er i salg. Det er grunnarbeider og bygging av kjeller på tomta. (Trinn C og D er ikke lagt ut for salg enda)

I Prosjektet Tigergården (Skanska) er 72 av 161 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 10 leiligheter og nå er det 89 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Ingen ting har skjedd på tomta.

I Prosjektet Malerhaugveien 28 (Neptun Properties) er 32 av 80 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 5 leiligheter og nå er det 48 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni/juli 2019. Ingen ting har skjedd på tomta.

I Prosjektet Malerhaugveien 20 (Bunde Eiendom) er 24 av 106 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 3 leiligheter og nå er det 82 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2019. Det er pågående rivearbeider i bygget på tomta og selve bygget rives i første kvartal 2020. ( Trinn A er ikke lagt ut for salg enda)

I prosjektet Locus Ensjø (Selmer Eiendom) er 26 av 206 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 26 leiligheter og nå er det 180 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2019. Det er ikke gjort noe på tomta og selve bygget skal rives i andre kvartal 2020. (Trinn B og C er ikke lagt ut for salg enda)

I Prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) er 43 av 82 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 43 leiligheter og nå er det 39 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i november 2019. Det har ikke skjedd noe på tomta enda.

 

OBS! Tallene som frem kommer i denne saken, er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tallmateriale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 30/12-2019).

Det skjer imidlertid fortsatt mange ting på Ensjø og i fjerde kvartal 2019 har det blitt vedtatt 4 reguleringsplaner i bystyret, som gjelder Ensjø området. Det er Malerhaugveien 20 (som er i salg), det er Malerhaugveien 19 til 23, det er Malerhaugveien 15 og det er Gladengveien 12 og 14. Dette er til sammen 450 leiligheter der 343 ikke er kommet ut på salg enda.

Boligprosjektene i Malerhaugveien 19 til 23, Malerhaugveien 15 kommer nok for salg i første halvår av 2020. Når det gjelder Gladengveien 12 og 14, så kommer nok dette først til salg i 2022. Det er tidligere varslet salgsstart i Malerhaugveien 25 på starten av 2020. Neptun Properties varsler også salgsstart i Ensjøveien 4 i førstekvartal 2020.

Når det gjelder planer for flere boliger på Ensjø området, så er det mange av disse, her nevnes noen.

Obos har startet opp med planen for bygging av 240 boliger i felt B i Tiedemannsbyen. Dette ble regulert i desember 2008 og vil sikkert komme for salg i løpet av 2020. Videre så pågår det utvikling av boliger i Ensjøveien 3-5, Ensjøveien 16-20.  I tillegg har det store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget. Obos har startet opp et arbeid med regulering av Grenseveien 71.

Det kommer en sak med års oppsummering av boligsalget på Ensjø og den viser at det er boligutbyggerne som kan glede seg over utviklingen i boligsalget det siste året.

 

Les om salgstallene for tredje kvartal 2019

Les om reguleringsplanene for Gladengveien  12 og 14 samt Malerhaugveien 15

Les om reguleringsplanene for Malerhaugveien 19 til 23 og Malerhaugveien 20

Les om Obos sine planer på felt B i Tiedemannsbyen

Bilder over er Ensjølyst og Locus Ensjø

Bilde: Malerhaugveien 28 og Malerhaugveien 19 til 23

Bilde: Hovinenga og Lilleberg tunet

Bilde Tigergården og Levan (Tyngdepunktet)

Bilde: Malerhaugveien 20 og Tiedemannsparken

Bilde: Tiedemannsfabrikken og Ensjøhøyden