Obos har startet utvikling av 240 boliger på felt B i Tiedemannsbyen på Ensjø

Felt B er det eneste feltet i Tiedemannsbyen som Ferd ikke eier og består av eiendommene som ligger med adresse Ensjøveien 10 og 12. Eiendommen ble regulert i desember 2008, men lange leiekontrakter er årsaken til at det har tatt tid med å komme i gang med arbeidet. Obos kjøpte Ensjøveien 10/12 i mars 2012 av Aspelin Ramm eiendom

Dette er andre gang Obos starter opp arbeidet med boliger på eiendommen, men denne gangen har man lagt bort forsøket på å inkludere Ensjøveien 8 i utbyggingen. Den eiendommen kjøpte Obos i juni 2017. Førstegang var i juli 2018 da Obos startet opp arbeide med å omregulere/planlegge for boliger på eiendommene Ensjøveien 8, 10 og 12. Man da møtte man motstand på høyder og utnyttelse både fra Plan og bygningsetaten samt naboer i området. Planen ble avsluttet i februar 2019

I Juli 2019 bad man på nytt om forhåndskonferanse, men denne gangen kun for det regulerte feltet B og den ble gjennomført i slutten av september.

Felt B er regulert til byggeområde for boliger, forretning, kontor, offentlig bygning/allmennyttig formål (barnehage), bevertning, i reguleringsplan S-4420, vedtatt 17.12.2008. Obos sitt prosjekt vil bestå av ca. 240 leiligheter med tilhørende garasjeanlegg. Tomtestørrelse er på 12 793 m2, regulert BRA er 20 350 m2. Det vil bli 6 bygninger som vil ha mellom 5 til 7 etasjer

Dette prosjektet ser foreløpig ut til å holde seg innenfor grensene for den vedtatte reguleringen og det er heller ikke signalisert store dispensasjonssøknader fra planen og da kommer ikke prosjektet ut på høring og skal heller ikke innom bystyret. Det vil nok bli sendt ut nabovarsel, men allerede nå kan det være lurt av folk i Hagekvartalet, Petersborgkvartalet og Utsiktskvartalet i Tiedemannbyen å følge litt med på dette prosjektet.

Reguleringer som ble vedtatt i 2008 og som man ikke tenker så mye over i hverdagen, kan fort komme som en overraskelse og litt brått på folk som har flyttet inn i boliger i nyere tider.

Det er foreløpig ikke fremkommet noe tidslinje som sier noe om når prosjektet skal bygges. Det er heller ikke antydet hva som skjer med Ensjøveien 8.

 

Se nærmere foreløpig presentasjon av prosjektet i saksinnsyn hos kommunen

Les historisk sak om Ensjøveien 10

Les tidligere sak om utbygging på eiendommen

 

Dette var det tidligere forslaget til utvikling av eiendommen inkludert Ensjøveien 8. se under.