Obos stanser arbeidet med boliger i Ensjøveien 8 til 12 på Ensjø

 

 

I en enkel e-post datert 18.februar fra TAG arkitekter til Plan og bygningsetaten, varsler man at Obos trekker reguleringssaken som de har startet opp tilknyttet eiendommene i Ensjøveien 8 til 12! E-posten lyder: «Hei, Ønsker å underrette om at vi herved trekker reguleringssaken for Ensjøveien 8 – 12.»

Det var i juli 2018 at Obos startet opp arbeide med å regulere/planlegge for boliger på eiendommene. Man har møtt litt motstand på høyder og utnyttelse både fra Plan og bygningsetaten samt naboer i området.

Det er avholdt oppstartsmøte i oktober 2018. Her ble høyder, utnyttelse og barnehage de mest diskuterte sakene.

Det foreligger ikke noe dokument som forklarer årsaken til at man velger å trekke prosjektet. Ensjø aktuell informasjon tror likevel ikke at planene om boliger på denne eiendommen skrinlegges. Regner med at Obos har bruk for litt tid til å tenke seg om hvordan de skal gå videre med utviklingen av dette området på Ensjø.

 

Les dokumentet med varsel om at saken trekkes

Les referat fra oppstartsmøtet

Les tidligere sak om dette prosjektet