Det er solgt 144 leiligheter på Ensjø i tredje kvartal 2019 – Det er mange ledige leiligheter til salgs!

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø, vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av tredje kvartal 2019 solgt 144 leiligheter.

Dette er en liten nedgang i salget om man sammenligner med andre kvartal hvor man solgte 169 leiligheter. Det salgstallet er likevel det nest beste tredje kvartals salg på Ensjø, så lenge jeg har fulgt med på dette siden 2010. Det beste tredje kvartal var i 2016 med 192 solgte leiligheter.

Det er kommet 2 nye prosjekter ut i markedet i tredje kvartal. Malerhaugveien 28 og Malerhaugveien 20. Det er boligprosjektene til Selvaag som selger flest og disse har 65 salg. Skanska har 34 salg i sine prosjekter.

Det er fortsatt mange nye leiligheter til salgs på Ensjø, tallet er oppe i 461, som er en liten nedgang fra sist kvartal. Nå har alle prosjekter lagt ut det meste de har av leiligheter. Det finnes imidlertid en liten reserve som er der, men som ikke er lagt ut for salg. Det er eksempelvis salgsstrinn 3 og 4 i Tiedemannsparken med ytterligere 150 leiligheter. Det kommer flere prosjekter til salg i høst som vil øke tallet.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 316 av 354 (hus a+b+c+d) leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 19 leiligheter, og nå er det 38 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 354 leiligheter i 4 salgstrinn. Alle salgstrinn er nå i salg. Hus A + B + C har hatt innflytting og man har kommet veldig langt med bygg D og nærmer seg innflytting der også.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 188 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 29 leiligheter, og nå er det 34 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet har kommet langt og har hatt innflytting på deler og man nærmer seg innflytting på resten.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 306 av 351 leiligheter solgt. (Trinn 1, 2, 3, 4, 5 + Levhan) Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 8 leiligheter, og nå er det 45 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det er gjennomført innflytting for trinn 1. Man har kommet et godt stykke på trinn 2 + 3, der man holder på med innvendige arbeider. Det er byggearbeider på trinn 4 og 5. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 trinn. Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018 og trinn 5 ble lagt ut i mai 2018. Siste trinn med Levhan ble lagt ut i august 2018. Skanska har i juni 2019 lagt ut Tigergården.

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties) er 131 av 133 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 3 leiligheter, og nå er det 2 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Prosjektet er ferdig og har hatt innflytting.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 69 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 5 leiligheter, og nå er det 23 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017.  Byggestart har skjedd og råbygget for begge blokkene er oppe og bygget er i ferd med å få fasaden murt opp.

I Prosjektet Tiedemannsparken (Selvaag) er 92 av 175 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 17 leiligheter og nå er det 83 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2019. Prosjektet vil få flere (4) salgstrinn og det er trinn 1 og 2 som nå er i salg. Det er grunnarbeider på tomta.

I Prosjektet Tigergården (Skanska) er 62 av 161 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 26 leiligheter og nå er det 99 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Ingen ting har skjedd på tomta.

I Prosjektet Malerhaugveien 28 (Neptun Properties) er 27 av 80 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 16 leiligheter og nå er det 53 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni/juli 2019. Ingen ting har skjedd på tomta.

I Prosjektet Malerhaugveien 20 (Bunde bygg) er 21 av 106 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 21 leiligheter og nå er det 85 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2019. Ingen ting har skjedd på tomta.

 

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken, er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 30/9-2019).

Det skjer imidlertid mange ting på Ensjø og i tredje kvartal har det blitt vedtatt 1 reguleringsplan i bystyret som gjelder Ensjø området. Dette er et prosjekt i Hedmarksgata 13 til 15 på Jordal som har blitt vedtatt med ca 95 leiligheter.

Selmer Eiendom sitt boligprosjekt med ca 206 leiligheter i Gladengveien 3 til 7 kommer for salg 13. oktober. Boligprosjektet Ensjølyst som ligger i Ensjøveien 34 kommer også for salg i høst. Boligprosjektet i Malerhaugveien 25 har også varslet salgsstart i høst, her skal det bygges over 200 leiligheter.

Når det gjelder planer for flere boliger på Ensjø området, så er det mange av disse, her nevnes noen. Det pågår utvikling i Malerhaugveien 19-21 (Urbanium), Malerhaugveien 15 (Usbl), Ensjøveien 3-5 (Ferd), Ensjøveien 16-20.  I tillegg har det dukket opp store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget. Obos har startet opp et arbeid med regulering av Grenseveien 71.

Neptun Properties sitt prosjekt i Ensjøveien 4 med ca 100 leiligheter vil komme ut, når de etterhvert starter opp å søke om rammetillatelse.  I tillegg er Ferd sitt boligprosjekt i Gladengveien 12 til 14 med ca 130 leiligheter oversendt til politisk behandling.

Så har du planer om å kjøpe bolig på Ensjø så vil det være mange muligheter for dette i årene som kommer.

Les sak om salgstall i 2 kvartal 2019

Bildene over er av Ensjø Torg og Hovinenga

Bildene under er Lilleberg Tunet

Ensjø Torg og Tigergården

Ensjøhøyden og Malerhaugveien 28

Tiedemannsparken og Malerhaugveien 20