Busslinje 60 går over Ensjø inntil videre!

Nå har igjen 60 bussen omkjøring over Ensjøveien, Gladengveien og Grenseveien på Ensjø. Denne omkjøringen startet 2.januar og er av midlertidig karakter. Ruter oppgir problemer med undergangen ved Tøyen Stasjon som årsak til omkjøringen. Omkjøringen er opplyst å vare inntil videre!

Dette er tredje gangen det er en slik omkjøring. Første gangen var fra mai til november 2019 og deretter i slutten av november til litt inn i desember. Nå i januar er man på gang på nytt! Så da har Ensjø på nytt fått midlertidig bussrute. Kanskje skal vi som bor på Ensjø må be om at den legges fast i denne ruten. Det vil styrke kollektivdekningen på Ensjø!

Omkjøringen er av midlertidig karakter og varer inntil videre. Det kan bety at vi har buss i noen dager eller uker.