Malerhaugveien 19 til 23 på Ensjø rives for å gi plass til boligprosjektet Kongsløkken

Denne uken har man startet å rive den gamle industribygningen som står på adressen Malerhaugveien 19 til 23. Bygningen har stått tom siden leietakerne flyttet ut og man har revet ut innmaten i bygget. Nå går man på med gravemaskiner og river selve bygningsskallet. Bygningene skal rives i sin helhet, inkludert kjeller. Etter rivningen vil skråning fra fjerning av kjeller arronderes slik at den er trygg for ferdsel, uavhengig av inngjerding. Tillatelsen til rivning ble gitt i midten av oktober.

Denne eiendommen ligger i krysset Grønvoll alle og Malerhaugveien og er opprinnelig en dal av Grønvold gård. I historikken til området kan man lese at Grønvold gård ble kjøpt av Søren Falch Muus i 1810. Gården ble kalt Muuseløkken etter eieren, og på eldre kart er den også navngitt som Kongsløkken. Våningshuset, sidebygningen og stabburet som ble oppført i 1825 (Grenseveien 95).

Eiendommen har senere vært eid av A/S Nitedals Tændstikfabrik før den ble solgt til private eiere. Denne bygningen som rives ble oppført etter krigen nærmere bestemt i 1952 og vesentlig utvidet og påbygd i 1974. og har vært benyttet til industri/næringsformål.

Det er Urbanium som er utbygger av boligene. Reguleringsplanen for eiendommen ble vedtatt i bystyret 13 november. Boligprosjektet Kongsløkken er ikke i salg enda, men det er opprettet en nettside der man kan melde sin interesse.

Denne bygningen er bare en av flere som vil bli revet det nærmeste året på Ensjø. Andre bygninger er Malerhaugveien 20, malerhaugveien 28 og Gladengveien 3 (Ford). På litt sikt vil også Malerhaugveien 15 og Malerhaugveien 25 også rives.

Sjekk nettsiden til Kongsløkken

Les tidligere sak om denne eiendommen

Les om historien til bygget