Undergangen under Gjøvikbanen i Skedsmogata mellom Ensjø og Kampen er stengt i 3 måneder

Så ble undergangen i Skedsmogata mellom Ensjø og Kampen stengt igjen. På sosiale medier kom det opp en sak rett før Jul om at undergangen skulle stenges 6.januar, igjennom at det ble satt opp skilt om stenging. Ensjø Aktuell Informasjon tok da kontakt med Bymiljøetaten og vedkommende som er prosjektleder for kommunens byggearbeider i Skedsmogata og fikk beskjed at de kun skulle stenge veien for biler, men at fotgjengere skulle komme fram og tilbake. Derfor lagde jeg ikke noen sak på dette, da.

I dag ble likevel undergangen stengt og når man sjekker denne saken nærmere, så viser det seg at det er Skanska som har stengt undergangen. De vil ikke ha folk gående på tvers i dette området, når de skal starte opp grunnarbeidene med graving, utkjøring av masser og spunting til boligprosjektet Tigergården. Tillatelsen til stengning ble fattet i november og gjelder fra 6.januar til 3.april. Skanska har i dag startet arbeidet med graving og har 3 gravemaskiner som er på området.

Skanska har selv ikke skrevet noe om dette (stengt undergang)på sin blogg som retter seg mot fremdrift eller skal fungere som en nabokontakt. Dette må nok derfor sees på som et sikkerhetstiltak for å hindre at mennesker kommer til skade under dette gravearbeidet. Det skal kjøre mange og store maskiner samt lastebiler frem og tilbake når dette pågår. I følge de som jobber på anlegget så er noe av det første de nå skal gjøre er å grave en 4 meter dyp grøft til rør, som skal gå på tvers av gangbanen og langs med jernbanen.

Brua over T-banelinjen er ikke stengt så T-banen og trafikken til og fra stasjonen blir ikke berørt, unntatt hvis du skal til eller fra Kampen. Det betyr at alle som skal mellom Ensjø og Kampen, som til vanlig har brukt undergangen i Skedsmogata, nå må benytte undergangen i Rolf Hofmos gata i de neste 3 månedene. Det er imidlertid nå mulig å benytte den tidligere gangmuligheten med å gå mellom Skedsmogata og Rolf Hofmos gate parallelt med jernbanen.

Det kan være at noen (Kampen Vel eller FAU ved barnehagene) bør ta opp med Bymiljøetaten/Skanska for å forsøke å få til at undergangen skal være oppe og at de da må ha noen som kan passe på trafikken og de gående. Dette har de hatt utenfor T-banen nedgangen i Rolf Hofmos gate, når de oppførte høyhuset.

les om sist gang undergangen ble stengt!