Jegard AS har solgt eiendommen Ensjøveien 7 på Ensjø til utviklingsfirmaet Axer

nye boliger 050

Jegard As har solgt eiendommen som ligger i Ensjøveien 7 til Eiendomsselskapet Axer.  Eiendommen har fått nytt navn og heter nå Ensjøveien 7 as og dette selskapet ble etablert i januar 2017 med Axer som eier av alle aksjene.

Hvem er Axer? På hjemmesiden sier de at man utvikler, selger og forvalter eiendom sentralt på Østlandet. Siden oppstart i 1999 har Axer bygget over 500 boliger, har ca 220 boliger under oppføring og over 4500 under utvikling. I tillegg har man utviklet 70.000m2 næringslokaler, og de eier og forvalter i dag 60.000 m2 av disse.

De opplyser også at Axer i de senere årene har hatt økt fokus på Oslo regionen og gjennomført boligprosjekter både i Sandvika og på Ski. Deres tomtebank har også økt betraktelig og de har over 1600 boliger under utvikling med hovedvekt i områdene Oslo, Asker, Romerike og Follo.  Selskapet har i dag en verdijustert egenkapital på rundt 1,5 milliard kroner.

Det er ikke fremkommet hva kjøpet av Ensjøveien 7 har kostet.

For de som har fulgt Ensjø aktuell informasjon en stund vil man sikker huske at denne eiendommen tidligere har vært omtalt som utviklingseiendom for boliger. I perioden 2003 til 2008 ble det jobbet iherdig med en regulering av området til boliger. Disse planene ble stoppet pga uklare eiendomsforhold.

Arcasa Arkitekter hadde i mai 2011 på vegne av Jegard a/s startet arbeidet med å regulere eiendommen Ensjøveien 3-7 til boligformål.  I oktober 2011 så kjøper Ferd eiendommen Ensjøveien 3 til 5 for 27 millioner etter en budkamp med Jegard as. Ferd setter alle tidligere planer om boliger på eiendommen i bero. Kjøpet resulterte i en disputt mellom Jegard og Ferd. Ferd startet senere selv opp med planer for boliger på Ensjøveien 3 til 5 og disse skal snart ut på offentlighøring.

Det var lenge uvisst hva som ville skje med Jegard sin eiendom på Ensjøveien 7 utover at det var en uttrykt holdning at den ikke skulle selges til Ferd. Nå er det avklart og Jegard as har solgt Ensjøveien 7 til Axer. Det betyr nok at denne eiendommen snart vil komme i en posisjon for omregulering. Man skal ikke være mye spåmann for å anta at det kommer et forslag på å bygge boliger på eiendommen.

Det er flere leietakere på Eiendommen blant annet Oslo Kommune med Frigo tilbudet, det er en model jernbane/Hobbybutikk og Oslo Biljard klubb. Om disse har lange leiekontrakter skal være uvisst, men noen år ligger det nok på!

Så her er det bare å følge med på saksinnsyn i kommunen.

 

Les tidligere sak om Jegard og Ensjøveien 3 til 5

Les tidligere sak om Jegard og Ferd

Les sak om forsøk på å regulere boliger på eiendommene i 2003 og 2011