150 leiligheter solgt på Ensjø i andre kvartal – laveste salgstall på 5 kvartaler!

nye boliger 039 nye boliger 020

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø vedrørende ny boligsalget. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av andre kvartal (april- juni) solgt 150 leiligheter. Dette er en betydelig nedgang fra første kvartal 2017. Det er også en nedgang sammenlignet med 2 kvartal 2016, men det er fortsatt det nest beste andre kvartalet i Ensjøbyens historie.

Det er interessant å merke seg at etter de siste 5 kvartaler med høyt salg, så faller boligsalget på Ensjø nå tilbake til lavere nivåer. Salgstall siste 5 kvartaler er slik Q1 (2016) 262, Q2 (2016) 247, Q3 (2016) 192, Q4 (2016) 169, Q1 (2017) 217. Andre kvartal på 150 solgte er derfor ikke så mye å skryte av.

Det er boligprosjektene til Selvaag bolig og Neptun Properties som har solgt mest i andre kvartal. Selvaag har solgt 73 leiligheter og Neptun har solgt 45 leiligheter.

Akkurat i øyeblikket er det ganske mange nye leiligheter til salgs på Ensjø, tallet er oppe i høye 306 og det kommer nye trinn som gjør at det nok kan sies å være nærmere 350-400 leiligheter, for det ligger reserver i prosjekter som allerede er startet opp og er under bygging.

Det blir spennende å se om lavere salg og høyt tall av ledige boliger gir utslag i utbyggernes iver etter å legge ut nye prosjekter eller nye trinn i prosjekter som er i gang. Spennende er det også å se om utbyggerne senker prisen på leiligheter som allerede er lagt ut for salg for å holde salget oppe. Jeg noterer at Skanska har senket prisen på den dyreste leiligheten på Ensjø med 400.000.-

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 182 av 240 (hus a+b+c) leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 20 leiligheter, og nå er det 58 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 375 leiligheter i 4 salgstrinn. Det er startet salg av hus a, b og c. Det er startet byggearbeider på tomta.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) er 251 av 255 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 4 leiligheter, og nå er det 4 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i slutten av 2015. Den gamle bygningen på tomta er revet og man har sprengt ut store deler av bygge gropen. Byggearbeidet er startet opp og kommet langt på deler av prosjektet.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) er 143 av 158 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 0 leiligheter, og nå er det 15 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Arbeidet med å bygging er kommet et stykke på vei.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 71 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 53 leiligheter, og nå er det 53 (*151) ledige leiligheter i dette prosjektet i de salgstrinnene som er lagt ut. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen er ferdig og grunnarbeidene er startet opp. (* oppgangene D, E og F er ikke lagt ut for salg)

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 189 av 236 leiligheter solgt. (Trinn 1, 2 og 3) Det betyr at man i andre kvartal har solgt 16 leiligheter, og nå er det 47 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det har startet opp grunnarbeider på tomta til trinn 1 og 2. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn. Salgstrinn 3 ble lagt ut i mai 2017.

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) er 100 av 133 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 3 leiligheter, og nå er det 33 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen på tomta er startet.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 27 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 12 leiligheter, og nå er det 65 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen på tomta er snart sluttført.

I prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties/USBL) er 42 av 73 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 42 leiligheter, og nå er det 31 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i April/mai 2017. Ingen ting har skjedd på tomta og her er heller ikke prosjektet politisk behandlet eller godkjent.

 

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 2/7-2017) OBS!

*Nye prosjekter! *

Når det gjelder andre planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 19-21, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 3-5, Ensjøveien 4, Ensjøveien 8, Ensjøveien 16-20.  I tillegg har det dukket opp store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og selve Fyrstikktorget.

Når det gjelder Malerhaugveien 25 så ble denne eiendommen regulert til 177 leiligheter i desember 2015. Neptun Properties kjøpte eiendommen i mai 2016 og i september har de valgt å startet reguleringen helt på nytt. Dette prosjektet kommer dermed ikke på markedet med det første.

Obos har kjøpt 2 nye eiendommer på Ensjø. Dette gjelder Ensjøveien 8 og Grenseveien 71 så disse prosjektene vil stå foran omregulering, men med planer om boliger 5-8 frem i tid.

Les salgstallene for 1 kvartal 2017

Les salgstallene for hele 2016

Bildene i saken er fra:

Forside, Selvaag (Tiedemannsfabrikken)

Topp, Selvaag (Tiedemannsfabrikken), Selvaag (Hovinenga)

Under  Skanska (Ensjø Torg) Skanska (Utsiktskvartalet), Obos (Lilleberg tunet), Neptun Properties (Ensjø Høyden) og Neptun Properties (Ensjølyst)

nye boliger 065 nye boliger 060

nye boliger 012 nye boliger 002

Ensjøveien 34 002 Ensjøveien 34 003