Rekord salg av nye boliger på Ensjø i 2016 – Utrolige 870 boliger er solgt

ensjo-27-desember-2016-018 boliger-pa-ensjo-006

Det har vært en utrolig økning i salget av nye boliger på Ensjø fra 2015 til 2016. Salgstallene totalt sett for 2016 er 870 leiligheter og aldri tidligere har det vært solgt så mange boliger på ett år i Ensjøbyen sin historie.

Ser vi på de siste 7 årene så viser tallene at man i 2010 hadde 311 solgte boliger, 2011 hadde 430 solgte boliger, 2012 hadde 314 solgte boliger og 2013 hadde 157 solgte boliger og 2014 hadde 232 solgte boliger og i 2015 hadde 316 solgte boliger.

Det har i 2016 vært mye boliger på markedet. Det har vært solgt boliger i totalt 13 boligprosjekter. 9 prosjekter er blitt utsolgt og det har vært lagt ut 3 nye prosjekter og det har vært lagt ut flere trinn i eksisterende prosjekter. I første kvartal ble det solgt 262 leiligheter, i andre kvartal ble det solgt 247 leiligheter, i tredje kvartal ble det solgt 192 leiligheter og i fjerde kvartal var salget på 169 leiligheter. Alle kvartaler i 2016 slår alle tidligere kvartalssalg fra 2010.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene som var/er til salgs så ser det slik ut:

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) Har man i 2016 solgt 50 leiligheter. Prosjektet ble utsolgt i tredje kvartal.  I september 2013 hadde prosjektet salgsstart på trinn 1 og i september 2014 var det salgsstart i trinn 2. Salgstrinn 3 hadde salgsstart i april 2015. Alle byggene har også kommet opp. I første og andre trinn er det nå gjennomført innflytting. Det drives innvendige arbeider i resterende trinn.

I Prosjektet Hovinbekken 2 (JM) Har man i 2016 solgt 1 leilighet. Prosjektet ble utsolgt i første kvartal. Prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014. Innflytting er gjennomført.

I prosjektet Verkshagen (Obos) Trinn 1 har man i 2016 solgt 2 leiligheter. Prosjektet ble utsolgt i første kvartal. Prosjektet hadde salgsstart i september 2014. Innflytting er gjennomført.

I prosjektet Verkshagen (Obos) trinn 2 Har man i 2016 solgt 15 leiligheter. Prosjektet ble utsolgt i tredje kvartal.  Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Bygget er kommet opp og innvendige arbeider pågår.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) Trinn 1 Har man i 2016 solgt 5 leiligheter. Prosjektet ble utsolgt i første kvartal. Prosjektet hadde salgsstart i januar 2015 og er tvilling prosjekt til verkshagen. Innflytting er gjennomført.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) trinn 2 Har man i 2016 solgt 16 leiligheter. Prosjektet ble utsolgt i tredje kvartal. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Bygget er kommet opp og innvendige arbeider pågår.

I Prosjektet Hovinbekken 3 (JM) Har man i 2016 solgt 16 leiligheter. Prosjektet ble utsolgt i andre kvartal. Prosjektet hadde salgsstart i april 2015. Bygget er kommet opp og innvendige arbeider pågår.

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) Har man i 2016 solgt 107 leiligheter. Nå har man totalt solgt 133 av 240 (hus a+b+c) leiligheter. Nå er det ?? ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 375 leiligheter i 4 salgstrinn. Det er startet salg av hus a, b og c. Det forventes salg i siste trinn i første kvartal 2017. Det er startet opp gravearbeider på tomta.

I prosjektet Hasle tårn (Urbanium) Har man i 2016 solgt 10 leiligheter. Prosjektet ble utsolgt i tredje kvartal. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Bygget har kommet opp og det pågår innvendige arbeidet.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) Har man i 2016 solgt 192 leiligheter. Nå har man solgt 207 av 216 (255) leiligheter solgt. Nå er det 9 ledige leiligheter i dette prosjektet. Det er 5 hus i prosjektet og man har startet salg i hus a, b, c og d. Salgstrinn E kommer 5.januar 2017. Prosjektet hadde salgsstart i slutten av 2015. Den gamle bygningen på tomta er revet og man har sprengt ut store deler av bygge gropen. Byggearbeidet er startet opp.

I prosjektet Grenselunden (Scandinavian Development)  Har man i 2016 solgt 149 leiligheter. Prosjektet ble utsolgt i fjerde kvartal. Prosjektet hadde salgsstart i starten på februar 2016. Det har er startet opp grunnarbeider på tomta.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken (Selvaag) Har man i 2016 solgt 142 leiligheter. Nå har man solgt 142 av 158 leiligheter solgt. Nå er det 16 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Arbeidet med å rive den gamle bygningen er ferdig og grunnarbeidene til bygget starter i januar 2017.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) Har man i 2016 solgt 155 leiligheter. Nå er 155 av 191 leiligheter solgt. (Trinn 1 og 2). Nå er det 36 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det har foreløpig ikke skjedd noe på tomta til trinn 1 og 2, men oppstart er varslet til januar 2017. Det er et bygg på eiendommen som er revet i slutten av 2016. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn.

 

Les om salget av boliger i fjerdekvartal 2016

Les om salget av boliger i 2015