316 nye leiligheter solgt på Ensjø i 2015

Hovinenga 002  ensjø desember 2015 041

Det har vært en økning i salget av nye boliger på Ensjø fra 2014 til 2015. Salgstallene totalt sett for 2015 er på 316 stk og det er nest best i en 5 års periode.  2011 med 430 salg er det beste året. I bunnåret 2013 var salget på kun 157 leiligheter.

Ser vi på de siste 5 årene så viser tallene at man i 2010 hadde 311 solgte boliger, 2011 hadde 430 solgte boliger, 2012 hadde 314 solgte boliger og 2013 hadde 157 solgte boliger og 2014 med 232 solgte boliger.

Det har i 2015 vært greit med boliger på markedet. To prosjekter er blitt utsolgt og det har vært lagt ut 3 nye prosjekter og det har vært lagt ut flere trinn i eksisterende prosjekter. I første kvartal ble det solgt 76 leiligheter, i andre kvartal ble det solgt 103 leiligheter, i tredje kvartal ble det solgt 41 leiligheter og i fjerde kvartal var salget på 96 leiligheter.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser 2015 salget slik ut:

I Prosjektet Marienfryd (Veidekke) er 6 leiligheter solgt i 2015. Prosjektet ble utsolgt i 1 kvartal. Prosjektet hadde salgsstart i november 2009. Byggestart skjedde i mars 2010. Alle de 6 trinnene har hatt innflytting.

I Prosjektet Gladengen Park (Obos) er 10 leiligheter solgt i 2015. Prosjektet ble utsolgt i 3 kvartal. Det var salgsstart i september 2013 i Gladengen Park. Bygget har hatt innflytting.

I Prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 101 leiligheter solgt i 2015. Det er 50 ledige leiligheter igjen i prosjektet.  I september 2013 hadde prosjektet salgsstart på trinn 1 og i september 2014 var det salgsstart i trinn 2 og det har vært salgsstart på trinn 3. Det er bygging på tomta og trinn 1 er bygget oppført arbeidet pågår innvendig i trinn 2 er arbeidet med råbygget i gang og i trinn 3 er det graving på tomta..

I Prosjektet Hovinbekken 2 (JM) er 73 leiligheter solgt i 2015. Det er 1 ledige leilighet i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014. Bygget er under oppføring og det meste av råbygget er satt opp..

I prosjektet Verkshagen (Obos) Trinn 1 er 12 leiligheter solgt i 2015. Det er 2 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2014. Råbygget er satt opp og det pågår arbeider innvendig.

I prosjektet Verkshagen (Obos) trinn 2 er 11 leiligheter solgt i 2015. Det er 15 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Det er vedtatt byggestart og forberedelser er i gang på tomta.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) Trinn 1 er 35 leiligheter solgt. Det er 5 ledige i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i januar 2015 og er tvilling prosjekt til verkshagen. Råbygget er satt opp.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) trinn 2 er 10 leiligheter solgt i 2015. Det er 16 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Det er vedtatt byggestart og forberedelser er i gang på tomta.

I Prosjektet Hovinbekken 3 (JM) er 58 leiligheter solgt i 2015. Det er det 16 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april 2015. Byggestart er vedtatt(?). Gammel bygning på tomta er revet og det er satt ned stålspunt runde byggegropa, men graving har ikke startet.

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 21 leiligheter solgt i 2015. Det er 20 ledige leiligheter i dette første salgstrinnet . Prosjektet hadde salgstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 375 leiligheter i 4 salgstrinn. Det har foreløpig ikke skjedd annet på tomta enn at salgsskilt er kommet opp.

I prosjektet Hasle tårn (Urbanium) er 11 leiligheter solgt. Det er 10 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgstart i oktober 2015. Det har foreløpig ikke skjedd annet på tomta enn at salgsskilt er kommet opp og gammelt bygg er revet.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) er 15 av 106 (251) leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 15 leiligheter, og nå er det 91 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgstart i i slutten av 2015. Det har foreløpig ikke skjedd noe på tomta.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*
Har du ikke fått kjøpt deg ny bolig på Ensjø enda, fortvil ikke det kommer helt klart flere boligprosjekter på Ensjø i årene som kommer. I 2016 kommer det nok 2-3 prosjekter ut på markedet. Jeg regner med at Grenselunden (Grenseveien 97), Malerhaugveien 25 og Stålverksveien 1 er de som kommer ut først på markedet. Det har også blitt klart at feltene E og F i Tiedemannsbyen er på gang, her vil man kanskje starte salg i felt F i løpet av 2016.

Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt (2017 og 2018), så er det flere av disse, her nevnes noen. I Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon er reguleringsplanen nå vedtatt. Grenseveien 69 har kommet et stykke på vei. Det samme gjelder prosjektene i Malerhaugveien 15 og Malerhaugveien 28. Om det skjer noe mer i Ensjøveien 34 er uklart.

En ting som har skjedd er at Ferd har stoppet planleggingen av feltene G og H og har trukket saken hos plan og bygnings etaten. Dermed kan det drøye en stund før det skjer noen der.

Les om salgstallene fra fjerde kvartal 2014 

I 2013 var det 157 solgte boliger, se saken her 

I 2012 var det 314 solgte boliger, se saken her 

I 2011 var det 430 solgte boliger, se saken her

I 2010 var det 311 solgte boliger, se saken her

Bilder fra ensjø slutten av 2015 055  ensjø desember 2015 037

ensjø desember 2015 053  ensjø desember 2015 017