Arbeidet med åpning av Hovinbekken i Gladengveien starter i april 2016

Gladengveien og usikker is på teglverksdammen 021  Gladengveien og usikker is på teglverksdammen 013

Ensjø Aktuell Informasjon skrev i juni 2015 om planene for Gladengveien. Nå er det fremdrift å melde! Det er sendt ut nabovarsel om oppstart av arbeidet og i kommunalt saksinnsyn kan man lese at Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre gjenåpning av Hovinbekken med tilhørende fortau langs vestsiden av Gladengveien i løpet av 2016. Tiltaket er en forlengelse av bekkeåpningstiltaket fra Teglverksdammen til Stålverksparken som ble ferdig bygd høsten 2015. (Vannet i denne delen settes nok på til våren når JM i boligprosjektet Hovinbekken 2 blir ferdig og bekken kobles inn på teglverksdammen.)

Fremdriften ses i sammenheng med at hele bygningsrekken (Obos sine prosjekter) langs vestsiden av Gladengveien fra Bertrand Narvesens vei og ned til Ensjøveien ferdigstilles i 2016, og at det derfor er ønskelig å gjennomføre gateopprustning og bekkeåpning så raskt som mulig.

Arbeidet som skal gjennomføres omfatter fase 2 av Gladengveien (vestsiden).  Fase 3 (østsiden) vil bli gjennomført når bebyggelsen på østsiden av Gladengveien er etablert. Fase 3 kan dermed dra betydelig ut i tid, siden det er lite fremdrift i boligplanene på den siden, slik det ser ut i øyeblikket.

Anleggsarbeidene for fase 2 er planlagt med oppstart i april 2016. Dette prosjektet følger opp de tidligere vedtatte planene for Ensjøbyen og de blågrønne elementene som er planlagt her. Dette gjør at det blir bedre og flottere langs veien, men også betydelig mer trafikksikkert i Gladengveien.

Prosjektet og byggearbeidet vil selvsagt medføre noen ulemper for området i anleggsperioden. En av de største konsekvensene er nok at all parkering i Gladengveien vil bli forbudt på begge sider. Men dette er uansett fremtiden, for i planen for Ensjøbyen ligger det at man kun skal ha 15-20 plasser for av og pålessing langs Gladengveien.

Noe av det interessante som er fremkommet i saken er at det på litt sikt planlegges buss forbindelse i gjennom Gladengveien. Det kan man lese ut fra Ruter sin høringsuttalelse i saken.

Sitat: «Vi oppfatter av henvendelsen at bussholdeplassen i området forberedes med alle anlegg i grunnen, mens anlegg av lehus, skilting og kabling utføres senere når det skal startes bussbetjening i området. Ang. bussbetjening: Det er foreløpig ikke aktuelt å etablere bussbetjening i denne delen av Gladengveien. Neppe heller før tidligst i 2017. Vi forstår at de varslede arbeidene vil vare til våren 2017. Vi mener at det derfor ikke vil være noen konflikt mellom de varslede arbeidene og busstrafikk.» sitat slutt

Så da kan vi om noen år se fram til en bedring av kollektivtrafikken i området. I mellomtiden kan vi sakte men sikkert glede oss over at Ensjøbyen og planene her er i ferd med å gjennomføres.

Les mer informasjon om prosjektet fase 2  her!

Les tidligere sak om Gladengveien

Les tidligere sak om historien til Gladengveien 

Les tidligere sak om oppgraderingen fase 1 av Gladengveien i 2009 

OBS! Gamle linker inn til kommunen sine sider styres feil, pga omlegging av kommunens nettsider!

Gladengveien og usikker is på teglverksdammen 011  Gladengveien og usikker is på teglverksdammen 001