Utrygg is på Teglverksdammen ved Hasle på Ensjøområdet

Gladengveien og usikker is på teglverksdammen 028  Gladengveien og usikker is på teglverksdammen 038

Ensjø aktuell informasjon skrev ved åpningen av Teglverksdammen i august 2015 at man burde følge med på dammen når det ble kaldt og det la seg is på den. Sitat:»Utfordring nr 2 er når det til vinteren legger seg is på dammen og om det da blir trygt å gå på skøyter her.  Det må noen som er ansvarlige finne ut til vinteren, før noen prøver og eventuelt faller igjennom isen med fatale konsekvenser.» Sitat slutt.

Oslo kommune har tatt dette ansvaret og skiltet med utrygg is på Teglverksdammen.

Selv om det i mange dager har vært så kaldt som -10 grader og lavere og det kan se ut som at det er trygg is, så er det strømmende vann under isen og det er alltid fare for utrygg is der vann strømmer.

Det kan også være at vannnivået under isen synker og at det blir et mellomrom mellom isen og vannflaten. Hvis man går igjennom isen, så kan det være vanskelig å komme opp igjen.

Det må derfor utvises forsiktighet på Teglverksdammen!

 Les tidligere sak om Teglverksdammen