50 nye boliger solgt på Ensjø i fjerde kvartal 2014

Boligprosjekter på ensjø 015  Boligprosjekter på ensjø 023

På Ensjø Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på oktober og frem til slutten av desember (fjerde kvartal) solgt totalt 50 nye boliger. Sammenlignet med tredje kvartal i 2014 så er dette en nedgang med 32 leiligheter.

Om det speiler en trend med nedgang eller om det skyldes få leiligheter i markedet er vanskelig å spekulere i, men det er faktisk 136 ledige leiligheter på Ensjø per 30.desember 2014. Det kommer ytterligere 40 til i januar (Stålverkskroken/Obos) og det ligger en reserve på 60 leiligheter i trinn 3 i Petersborgkvartalet som ikke er lagt ut for salg enda.

Salget går ganske jevnt i Marienfryd og her nærmer det seg utsolgt etter 5 år med salg av totalt 6 trinn. Det har løsnet for Malerhaugen park som er utsolgt. Hos Ferd/Skanska har det også blitt økt salg, mens det har stagnert litt hos Obos i Gladengen park og Verkshagen.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I Prosjektet Marienfryd (Veidekke) er 393 av 399 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 11 leiligheter, og nå er det 6 leiligheter igjen. Alle 6 trinn er nå lagt ut for salg i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgs start i november 2009. Byggestart skjedde i mars 2010. Trinn 1 er utsolgt, trinn 2 er utsolgt, trinn 3 er utsolgt, trinn 4 er utsolgt, trinn 5 er utsolgt. I trinn 6 er det 6 ledige leiligheter. Mange av trinnene er ferdige og har hatt innflytting.

I Prosjektet Malerhaugen park (Neptun Properties) er 25 av 25 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 10 leiligheter, og prosjektet er utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i mai/juni 2013. Det er vedtatt byggestart og arbeidene er i gang på tomta.

I Prosjektet Gladengen Park (Obos) er 46 av 56 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 5 leiligheter, og nå er det 10 ledige leiligheter i dette prosjektet. I september 2013 var det salgsstart av boliger i boligprosjekt Gladengen Park. Det er vedtatt byggestart og arbeider er i gang på tomta. Råbygget er ferdig satt opp.

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 59 av 145 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 11 leiligheter og nå er det 86 ledige leiligheter igjen i første og andre salgstrinn.  I september 2013 hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og i september 2014 var det salgsstart i trinn 2 og det vil komme ytterligere ett salgs trinn 3 med 60 leiligheter senere. Det er vedtatt byggestart i trinn en og arbeidet med graving på tomta har startet.

I Prosjektet Hovinbekken 2 (JM) er 54 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt10 leiligheter, og nå er det 20 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014. Det er ukjent om byggestart er vedtatt men eksisterende bygninger på eiendommen er revet.

I prosjektet Verkshagen (Obos) er 26 av 40 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 3 leiligheter og det er 14 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2014. Det er ukjent om byggestart er vedtatt. Men kontrakten på oppføring av bygget er underskrevet.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*
Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer.  I 2015 kommer det nok flere prosjekter ut på markedet. Obos er kommet ganske langt i planleggingen med flere felt langs Gladengveien Stålverkskroken (tvillingen til Verkshagen) legges ut for salg i januar.

Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 61 er vedtatt i bystyret nå i desember og kommer nok for salg i 2015. Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon ligger til politisk behandling, Grenseveien 97 er på vei til politisk behandling, Malerhaugveien 25 og Stålverksveien 1 har vært på offentlig ettersyn. Grenseveien 69 skal på offentlig ettersyn.

Det har også blitt klart at feltene E og F i Tiedemannsbyen er på gang og feltene G og H har blitt meldt inn med oppstartsmøter.

Les om boligsalget i 3 kvartal 2014

Les om boligsalget i fjerde kvartal 2013 – 14 leiligheter solgt

Les om boligsalget i 2013 

Boligprosjekter på ensjø 024  Boligprosjekter på ensjø 010