Ensjø før og nå – krysset Hovinveien/Grenseveien – Boligprosjektet Hovinbekken 2

shell-grenseveien boliger-pa-ensjo-010

Eiendommen på hjørnet ved rundkjøringen Grenseveien / Hovinveien er nettopp ferdigstilt av JM som boligblokk med Kiwi i første etasje. Slik har det imidlertid ikke alltid vært.

Dette området kan man nok omtale som en del av et ganske landlig miljø hvis man går tilbake til år 1850. Et område som hovedsakelig bestod av jordbruk med gårder og husmannsplasser. Den opprinnelige Hovin gård var en av de største i Groruddalen. Den var tidvis kirkegods, tidvis i privat eie. Hovin gård ble etter hvert delt i sju bruk og et av disse var Søndre Hovin; Det eneste som er igjen av gården er våningshuset som står i St. Jørgensvei 61, og benyttes i dag som barnehage. (Se lenke under)

Området ble etter hvert i slutten på 1870 gjenstand for utbygging av industri.

Historiske kart fra 1881 viser at denne eiendommen lå på området til Hovind Teglverk.  Oslo kommune kjøpte opp teglverket og eiendommene i 1923. På slutten av 40 tallet ble Grenseveien bygget igjennom området og flere av de store borettslagene på Valle Hovin siden dukket opp tidlig på 50 tallet. Teglverket ble nedlagt i 1967 og lå da bare på en liten del av eiendommen, omtrent der Tennishallen/Teglverksdammen i dag ligger. Det ble senere revet og området fikk det passende navnet Teglverkstomta.

For omtrent fra 1965 har det ligget en Shell bensinstasjon på området. Denne ble kjøpt av JM i 2010/2011 for 31,5 millioner kroner og arbeidet med omregulering startet. Resultatet av det arbeidet ser vi i dag.

Det eneste historiske som minner om den gamle tiden er at Hovinbekken igjen ligger oppe i dagen. Hovinbekken havnet nok i rør omtrent når all næringsutviklingen på Ensjø området skjedde på slutten av 50 tallet. Bekken er synlig på kart i 1947 er litt synlig på bilder fra 51 men er borte på bilder fra 1962.

Kart utsnitt er fra 1881 og 2016 (Finn.no historiske kart) gamle bilder av området fra 1952 og 1961 (er hentet fra Oslobilder.no)

Ensjø aktuell informasjon har laget saker om «Ensjø før og nå» siden 2010! Du kan her lese flere «før og nå» saker ved å klikke på lenkene under. Det er informasjon som jeg håper du synes er interessant. Husk at det er viktig å ta vare på og huske historien til områder som forandres!

 

Les mer om Ensjø før og nå

Les mer om Ensjø før og nå på Origo

Les om Søndre Hovin gård

Les om Hovin garasjene

hovinveien-grenseveien-kartutsnitt-fra-1881 hovinveien-grenseveien-kartutsnitt-fra-2016

hovinveien-grenseveien-1952 hovinveien-grenseveien-1961