Ferd tapte rettsak etter tomtefeste avvikling på Ensjø – Må betale 100 millioner for innløsning av bygninger i Ensjøveien.

Ensjøveien 3 til 5 002 Ensjøveien 3 til 5 009

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet en del om denne saken. Det dreier seg om at Ferd og Jegard AS (+ noen flere) har vært i en disput om eiendommen Ensjøveien 3 til 5 på Ensjø.

Historien bak dette er omtrent slik. Tomtene i Ensjøveien har opprinnelig vært i universitet i Oslo sin eie, men eiendommene har vært festet bort store deler av tiden. Ensjøveien 5 ble bygget på 60 tallet og senere utvidet på 80 tallet Ensjøveien 3 er av nyere dato og er bygget på 90 tallet. Jegard AS (+ noen flere)hadde en festeavtale på eiendommene som utløp og måtte fornyes i 2017.

I 2011 ble eiendommene lagt ut for salg, i en salgsprosess der Ferd og Jegard AS kjempet om å vinne budrunden. Ferd vant og fikk kjøpe eiendommene for 27 millioner. Eierskapet er gjort i gjennom selskapet Ensjøveien 3 og 5 as der Ferd eier 100 prosent av aksjene. Etter kjøpet stoppet Ferd alle planer som forelå på eiendommen og senere startet Ferd opp sine egne boligplaner. Dette skjedde samtidig som man startet prosessen med å ikke forlenge tomtefeste avtalen med Jegard AS og resten av tomtefesterne.

For tomtefesterne var det store verdier på spill da man måtte få Ferd til å innløse bygningene som stod på Eiendommen. Verdifastsettelsen spriket litt avhengig av hvem som gjorde vurderingene. Men det var ganske åpenbart at Tomtefesterne og Ferd ikke ble enige.

I desember 2014 skrev jeg «Når den litt uavklarte situasjonen har oppstått så har Ensjø Aktuell Informasjon grunn til å tro at det kanskje blir tatt rettslige skritt mot Ferd for å få til en løsning på den vanskelige situasjonen.» Saken har åpenbart siden da vært igjennom flere rettsprosesser Både i tingretten og nå sist i Lagmannsretten.

Når saken var i Tingretten (slutten av 2016) så kom Ferd best ut av saken og tomtefesterne tapte igjennom at bygningene ble fastsatt til ganske lave erstatningssummer. Tomtefester måtte også flytte ut av sine eiendommer da festeavtalen utløp 1 juli 2017 og siden da har bygningene stått tomme og området har vært avstengt med byggegjerder.

Men det er åpenbart at Jegard og de andre tomtefesterne ikke var fornøyd med resultatet i tingretten, og har fortsatt rettsprosessen og nå har saken vært behandlet i lagmannsretten. Jegard AS har benyttet Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA som sin advokat i denne saken. På sine hjemmesidene opplyser Advokatfirmaet:

«Festeren fikk erstattet full teknisk verdi på to bygninger på Ensjø i Oslo gjennom et overskjønn som ble avhjemlet i Borgarting lagmannsrett forrige uke. Overskjønnet innebærer at bortfesteren (Ferd Eiendom) må innløse bygningene til teknisk verdi, som er i overkant av kr 100 millioner. Hovedgrunnen til dette er at festeforholdet utløp, og det var opptil bortfesteren å eventuelt forlenge festet. I avtalen var det bestemt at hvis festeforholdet ikke ble forlenget, skulle bortfesteren overta bygningene etter skjønn. Dette ble tolket som skjønn i henhold til teknisk verdi. Prosessfullmektig i saken var Bjørn Stordrange som er tilfreds med resultatet.»

Etter hva Ensjø aktuell informasjon har informasjon om så er nok dette beløpet lavere enn hva tomtefesterne hadde håpet på, men nok betydelig høyere enn hva Ferd ønsker å betale. Jeg har ikke informasjon om saken kan bli anket.

Les oppslaget på Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA sine hjemmesider

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell Informasjon

Les den første saken om dette