Nå skal 3 bygninger på Ensjø rives for å gjøre plass til boliger

Da er det klart for at arbeidet med rivning av Malerhaugveien 15 og Gladengveien 12 og 14 på Ensjø kan starte. Det skal bygges boliger på eiendommene. Reguleringsplanen for begge eiendommene er vedtatt i bystyret tidligere. Rammetillatelsen for rivning er godkjent og nå venter man bare på at igangsettingstillatelsene blir godkjent.

På Gladengveien 12 og 14 har leietakerne flyttet ut. Her er det kjørt fram tyngre utstyr som gravemaskin og rivningsutstyr. Rivning av bygningene starter i uke 32.

På Malerhaugveien 15 har leietakerne flyttet ut og det pågår innvendig rivning, men det tunge rivnings utstyret er ikke på plass enda. Her er det planlagt rivning av bygg i midten/slutten av august.

De 3 bygningene som skal rives er oppført som næringsbygg. Gladengveien 14 er oppført i 1946, Gladengveien 12 er oppført i 1999. Malerhaugveien 15 er oppført i 1960.

Alle 3 eiendommene ble nå i starten på august gjerdet inn, slik at uvedkommende ikke skal rote seg inn på rivningsområdet.

 

Les om Gladengveien 12 og 14 (Humlehagen)

Les om salg av boliger i Humlehagen

Les om Malerhaugveien 15

Salg av boliger på Malerhaugveien 15