USBL har søkt om rammetillatelse til å bygge 86 boliger i Malerhaugveien 15 på Ensjø

Reguleringsplanen for Malerhaugveien 15 ble vedtatt i bystyret i desember 2019. Det søkes nå om boligbebyggelse i fire bygg på et felles lokk i 1.etasje, med tilhørende utearealer. Tiltaket er innenfor byggegrenser, høyder, formål og øvrige premisser gitt i reguleringen. Reguleringen som er vedtatt gir ca. 81 boliger i fire volumer på 4 til 6 etasjer. Plangrepet bidrar til å bygge opp under Malerhaugveien som gaterom og styrke den urbane strukturen på Ensjø.

På prosjektsiden skriver Usbl følgende: På en av de beste tomtene på Ensjø utvikler Usbl et flott, nytt boligprosjekt. Vi planlegger å bygge ca. 85 leiligheter fordelt på 4 hus fra 4 til 6 etasjer. Det blir varierte leilighetstyper; kompakte toroms-leiligheter, tre- og fireroms familieleiligheter, townhouse-leiligheter over to plan, samt noen større toppleiligheter med egen takterrasse. Det vil også bli anlagt felles takterrasser.

Bebyggelsens fasade mot Malerhaugveien er brutt opp og danner et urbant miljø med både private uteplasser og mer offentlige torg- og møteplasser. På gateplan mot Malerhaugveien planlegges det et eget lokale for delingstjenester med blant annet sportsutstyr.

Søknad om rammetillatelse er noe av det første en utbygger starter med når man er ferdig med regulering og man har gått igjennom og finpusset prosjektet. I dokumentene som er sendt inn så kan man lese at antallet leiligheter er økt til 86 på det samme arealet som er regulert i bystyrevedtaket. De fire volumene består med 4 til 6 etasjer, men med et tak oppbygg på 3,5 meter som skal gi plass til heis og trapper. Dette er nødvendig for å komme opp på takterrassene som skal bygges.

Samtidig i den samme søknaden, noe som er litt uvanlig så søker man å rive den eksisterende bygningen på eiendommen. Mener at det er mest vanlig å gjøre dette i to forskjellige søknader, men her er det en søknad.

Det er ikke fremkommet en tydelig tidsplan som indikerer noe om når rivning kan starte. Jeg tipper at dette skjer mot slutten av 2021. Skjer det tidligere, så skal jeg komme tilbake med mer informasjon om det.

Siden det er Usbl som er utbygger så vil boligene først selges til medlemmer av Usbl som har forkjøpsrett. Deretter kan andre kjøpe boliger i prosjektet. Det nevnes at Salgsstart planlegges i løpet av 2020, men det skal man ta litt forsiktig på for slike ting tar vanligvis lengre tid enn man tror..

Les søknaden om rammetillatelse

Les sak om reguleringen

les tidligere sak om eiendommen