Den kraftige lyden mange på Ensjø og i nabolaget hører kommer fra boligprosjektet Tiedemannsparken

 

Det er i forbindelse med byggestart av trinn 2 i boligprosjektet Tiedemannsparken man har startet opp med spuntarbeider. Det vil si at man setter store metallplater ned i bakken for å kunne grave ut byggegropa. Veidekke har i oppslag hos de nærmeste naboene varslet at arbeidet startet opp i juni og vil vare fram til 10 juli.

Nå er underentreprenøren Kynningsrud i gang med å vibrere ned spunt i leiren og dette skaper den lyden mange på Ensjø hører nå om dagen. De store metallplatene skal ca 15 meter ned i bakken. Senere vil man starte med boring av hull i grunnen og i disse vil det ble satt ned stålrør som fylles med betong. På dette skal man bygge fundamentene til de kommende bygningene.

De har tillatelse til å arbeide fra kl 0800 til kl 1900. Det er lovet at det skal være 1 time med sammenhengende pause i løpet av dagen. Igangsettelsestillatelsen ble gitt av Plan og bygningsetaten 26.mai.  Se lenke under.

Dette er en video fra sist juli 2019,da man gjorde dette sist og det er den samme lyden!

(For de av dere som ikke får nok lyd på dagtid, her har du lyd i opptak!)

https://www.facebook.com/1544124935855408/videos/413759672680578/

Se tillatelsen til arbeidet

Les tidligere sak om dette fra start av byggetrinn 1