Den kraftige lyden mange på Ensjø og i nabolaget hører vil vare en stund fremover

 

Det er i forbindelse med byggestart i boligprosjektet Tiedemannsparken man har startet opp med spuntarbeider. Det vil si at man setter store metallplater ned i bakken for å kunne grave ut byggegropa. Veidekke har i oppslag hos de nærmeste naboene varslet at arbeidet startet opp i juli.

Nå er underentreprenøren Kynningsrud i gang med å vibrere ned spunt i leiren og dette skaper den lyden mange på Ensjø hører nå om dagen. De store metallplatene skal ca 15 meter ned i bakken. Senere vil man starte med boring av hull i grunnen og i disse vil det ble satt ned stålrør som fylles med betong. På dette skal man bygge fundamentene til de kommende bygningene.

De har tillatelse til å arbeide fra kl 0800 til kl 1900. Det er lovet at det skal være 1 time med sammenhengende pause i løpet av dagen.

 

Les tidligere sak om dette.