Boligprosjekt i Malerhaugveien på Ensjø solgte 13 av 20 leiligheter på 4 dager, nå legges neste trinn ut for salg

Denne uken (23.mars) hadde boligprosjektet Malerhaugveien 15 salgsstart. Det var lagt ut 20 leiligheter i det første huset, og etter 4 dager er 13 av 20 leiligheter i salgstrinn 1 solgt.

Reguleringsplanen for Malerhaugveien 15 ble vedtatt i bystyret i desember 2019. USBL søkte i juni 2020 om rammetillatelse for boligbebyggelse i fire bygg på et felles lokk i 1.etasje, med tilhørende utearealer. Tiltaket er innenfor byggegrenser, høyder, formål og øvrige premisser gitt i reguleringen. Reguleringen som er vedtatt gir ca. 86 boliger i fire volumer på 4 til 6 etasjer. Rammetillatelsen ble innvilget i desember 2020.

USBL har også søkt om å rive den eksisterende næringsbyggingen som står på eiendommen og dette er innvilget av plan og bygningsetaten.

Salget av boliger er åpenbart så bra at man nå velger å legge ut ytterligere 26 leiligheter i salgstrinn 2. Det er greit å kjenne til at dette prosjektet er borettslagsleiligheter som selges til medlemmer av USBL og at ansiennitet teller i prosessen!

 

Les mer på prosjektets hjemmeside

Les om at USBL søker rammetillatelse

Les sak om at det skal legges ut mange nye boliger på Ensjø i mars