Da har Hestehoven dukket opp på Ensjø

I sør-vest vendte skråninger på Ensjø kan man se at våren tydelig er i anmarsj, for nå har hestehoven startet å blomstre. Det var den varme helgen og solen som har fått i gang blomstringen. Noen av de valgte å dukke opp der noen har mistet en terning og hestehoven får 5!

Dette er imidlertid 2 til 3 uker senere enn vanlig. Normalt har den dukket opp i denne skråningen i perioden 8. til 15. mars, men i år måtte vi vente til 29.mars før den dukket opp.

Men nå er den endelig her og da går vi forhåpentligvis varmere tider i møte!