Parken i Grenseveien 95 på Helsfyr/Ensjø er blitt fin

Det er i forbindelse med at Hartvig Nissens videregående skole skal flytte inn i lokaler på Helsfyr/Ensjø i høst, laget en park foran skolen. Dette er forløperen til det som skal bli fremtidige Grønvold park. Parken er bygget rundt den verneverdige bebyggelsen som er igjen av Grønvold gård.

Grønvold var en gård som ble utskilt fra gården Øvre Valle i 1810. Gårdsanlegget ble oppført av Søren Falch Muus rundt 1825 og går også under navnet Museløkken. Bygningene ligger foran den videregående skolen. Parkområdet total med vernet bebyggelse er på ca 2400 kvadratmeter. Før det ble park så var dette en parkeringsplass, for de som jobbet i næringsbygget der skolen nå skal være.

De 2 historiske bygningene som står igjen og som ligger i parken, er den enetasjes hovedbygningen med sidefløy og et frittstående stabbur. Disse kan dateres tilbake til 1825. Bygningene står på gul liste hos byantikvaren i Oslo

Hele parkområdet ble ferdig opparbeidet i mai 2021. Her finner du flere sittebenker og krakker som man kan sette seg ned på. Rundt det store tuntreet som står midt i parken, er det bygget en sirkelrund sitteplass. Flott sted å sette seg ned under trekronen og reflektere over livet!

Les om det som skjer på Ensjø

Les tidligere sak om denne parken