Graving i Hovinbekken ved Tiedemannsparken vil medføre mindre vann i bekken ned til Ensjø torg

Grunnet en reparasjon av Hovinbekken, så vil vannstanden i bekken bli redusert i de neste ukene. Dessuten vil det i området der reparasjonen pågår være begrenset med tilgang. Dette rammer spesielt gangforbindelsen langs bekken og under brua som krysser Grenseveien.

Årsaken er at Hovinbekken på det aktuelle stedet, under brua ved Grenseveien ved innløpet til Tiedemannsparken, gjør en 90 graders sving og her har det til tider samlet seg mye vann og skapt litt vannproblemer. Den største utfordringen er imidlertid at det på dette stedet ikke er lagt en membran/plastduk i bunnen av bekken, så vannet har siden man åpnet denne delen av bekken i desember 2016 startet å grave seg en annen vei og dukket opp på parkeringsplassen til en naboeiendom.

I februar 2021 la man en membran i området under der bekken svinger. I løpet av sommeren har det blitt klart at dette ikke var nok til å løse problemet med lekkasjen. Derfor har man nå startet opp et nytt arbeide i Hovinbekken som skal undersøke hvor lekkasjen er og man skal forebygge mot nye lekkasjer ved å legge membran under bekken i et større område.

Arbeidet er planlagt til å vare i ca 5 uker. Man skal grave opp bekken langs brufoten og litt oppover bekken og ved å legge membran, så regner man med at lekkasjen stopper. Man vil også merke at området er avsperret og at bekken er demmet opp slik at vannet kan pumpes utenom området der man arbeider.

Så lenge arbeidet pågår så vil vannføringen i resten av Hovinbekken i Tiedemannsparken og ned langs Gladengveien ned til Ensjø torg bli redusert.

 

Les om forrige reparasjon av Hovinbekken