Hovinbekken på Ensjø får en liten reparasjon i Tiedemannsparken

For den observante turgåer så har man den siste uka kunnet se at Hovinbekken, ved innløpet til Tiedemannsparken, hver dag har blitt demmet opp og tømt for vann. Vannet er blitt pumpet ut 100 meter lengre nede i bekken. Vannføringen videre nedover i bekken har derfor ikke blitt påvirket av arbeidene.

Årsaken er at Hovinbekken på det aktuelle stedet, under brua ved Grenseveien ved innløpet til Tiedemannsparken, gjør en 90 graders sving og her har det til tider samlet seg mye vann og skapt litt vannproblemer. Den største utfordringen er imidlertid at det på dette stedet ikke er lagt en membran/plastduk i bunnen av bekken, så vannet har siden man åpnet denne delen av bekken i desember 2016 startet å grave seg en annen vei og dukket opp på parkeringsplassen til en naboeiendom.

Nå var dette blitt så alvorlig at man måtte gjøre et tiltak for å stoppe lekkasjen. Det er derfor Hovinbekken denne uka har blitt demmet opp hver dag. Slik at det har vært mulig å grave ut området og legge på en membran/plastduk, som gjør at vannet følger det vanlige bekkeløpet.

Arbeidet vil nok fortsette noen dager ut i neste uke, men mye er gjort allerede.

 

Les om når Hovinbekken åpnet i dette området