Ferd sitt nye boligprosjekt på Ensjø får navnet Humlehagen – Her skal det bygges 9 rekkehus og 133 leiligheter

Da har det dukket opp en nettside som informerer at Ferd skal bygge og selge boligprosjektet Humlehagen med 133 leiligheter samt 9 rekkehus i Gladengveien 12 til 14 på Ensjø. Ensjø aktuell informasjon har fulgt hele prosessen fra det i juni 2017 ble varslet oppstartsmøte og videre regulering av disse boligene. Reguleringen ble vedtatt av bystyret i Oslo i desember 2019. Ferd har søkt om rammetillatelse til oppføring av prosjektet i september 2020.

Humlehagen prosjektet vil bestå av både leiligheter og rekkehus med beliggenhet mot fremtidig grønt-drag. Totalt består det av 133 leiligheter samt 9 rekkehus. I Humlehagen er det rekkehus og leiligheter i størrelser fra 36-135 kvm. Prosjektet ligger langs Gladengveien og vender inn mot parkdraget og fremtidig Hovinbekk. På andre siden av parkdraget finner man boligprosjektet Tiedemannsparken.

Leilighetene består av 2- til 4-roms leiligheter, og noen 4-roms vil kunne tilpasses med egen utleiedel. Rekkehusene blir liggende midt i gårdsrommet, med leilighetene i en hestesko rundt. Leilighetsbyggene i hesteskoen består av 6 etasjer med inntrukne, store private takterrasser. Det vil i tillegg være felles takterrasser på deler av taket i 7. etasje.

Det ligger to eksisterende bygninger på eiendommen i dag og den mest synlige er der bilbutikken Opel tidligere holdt til, men som nå er en bruktbutikk i regi av Marita stiftelsen og Eriks hjelpen som heter ME. Disse bygningene skal rives på et tidspunkt i starten på 2022. I juni 2018 søkte Ferd Plan- og bygningsetaten om tidsbestemt bruksendring til bruktbutikk for eiendommen. Tillatelsen ble innvilget, men kun i en tidsbegrenset periode t.o.m. 31.08.2023.

Ferd skriver på hjemmesiden til prosjektet at salgsstart i Humlehagen skal være i første kvartal 2021 og at byggestart blir første kvartal 2022. Det foreligger ikke noen priser eller prospekter på Humlehagen enda.

Dette betyr at det i første kvartal 2021 vil komme 2 nye boligprosjekter ut i markedet på Ensjø. Det ene er Humlehagen og det andre er Usbl sitt prosjekt Nr.15, som ligger i Malerhaugveien 15. Disse boligprosjektene skal konkurrere om boligkjøperne sammen med de andre 10 boligprosjektene som allerede er til salgs på Ensjø.

 

Les om alle boligprosjekter på Ensjø og salgstallene for fjerde kvartal 2020

Se nettsiden til Malerhaugveien 15

Se nettsiden for prosjektet Humlehagen

Se redegjørelse for arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter

Les sak om vedtatt regulering

Les tidligere sak om prosjektet

Slik så prosjektet ut tidligere når det var illustrert til reguleringsarbeidet.