Ferd sitt boligprosjekt i Gladengveien 12-14 på Ensjø er sendt over til politisk behandling – 8 rekkehus på 187 m2 ligger i planene!

Ensjø aktuell informasjon skrev om dette prosjektet i september 2018, da det ble lagt ut på offentlighøring. Nå i Juni så har prosjektet blitt oversendt til byrådet for politisk behandling

Det siste året har det skjedd endringer i prosjektet, noe som har fått plan og bygningsetaten til å anbefale dette prosjektet. Ved den offentlige høringen fremmet plan og bygningsetaten et eget alternative forslag for denne eiendommen.

Nå sier sammendraget følgende: «Gladengveien 14 AS foreslår å omregulere Gladengveien 12-14 fra industri til bolig, gatetun og næring. Regulert barnehage i gjeldende reguleringsplan foreslås også videreført. Planforslaget legger til rette for ny bebyggelse i 5 etasjer med inntrukket 6. etasje. Det foreslås også rekkehus på 3,5 etasjer mot grøntdraget Vestre bekkedrag. Planforslaget sikrer at det opparbeides et allment tilgjengelig gatetun gjennom planområdet i tråd med VPOR for Ensjø. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.»

I den offentlige høringen var forskjellen på de to alternativene at det i Ferd sitt prosjekt var 154 leiligheter og en 6 avdelingers barnehage og i Plan og bygningsetaten sitt alternativ var det 121 leiligheter og 2 stk 4 avdelingers barnehager. Det er også større utearealer for boligene og barnehagene.

Nå har man kompromisset med at det bygges 134 leiligheter, noe som er 20 færre enn det utbygger ønsket og det bygges en 6 avdelingers barnehage noe som er 2 avdelinger mindre enn det Plan og bygningsetaten ønsket. Barnehagen som ligger i felt C, het tidligere felt h i opprinnelige Tiedemannsbyen planen.

Det kan se ut som at prosjektet har en høyere utnyttelse enn det som er tillatt i randsonen, hvor prosjektet ligger. Men det ser også ut til at prosjektet på en fin måte fyller ut rommet mellom boligprosjektet som Obos oppførte som Gladengen park og JM sitt boligprosjekt Hovinbekken 3 som ligger oppe ved Grenseveien.

Det som er ser veldig spennende i dette prosjektet er at man skal bygge 8 rekkehus ut mot parken og Hovinbekken. Rekkehusene skal være på romslige 187 kvadratmeter med 3,5 etasjer. Jeg spår allerede nå at disse blir dyre, men jeg tror mange vil stå i kø for å sikre seg disse spesielle boligene.

Litt historisk informasjon sier at dette tidligere var bil butikken Opel på Ensjø. De har flyttet ut av lokalene og brukt butikken Maritastiftelsen har midlertidig tatt over lokalene. De har en leiekontrakt som går på 5 år, som går ut 1.september i 2023. Så Jeg regner med at Ferd har den samme tidshorisonten på dette boligprosjektet.

Men først skal prosjektet til politisk behandling og det vil ta noe tid.

 

Her kan du lese dokumentet som er oversendt til politisk behandling

Les tidligere sak om dette prosjektet