Det er solgt 191 leiligheter på Ensjø i 4 kvartal 2020

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø, vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av fjerde kvartal 2020, solgt 191 leiligheter.

Dette er mye, og 191 leiligheter er faktisk det beste fjerde kvartal noen sinne. Det er det sjette beste kvartalssalget siden Ensjø aktuell informasjon startet å følge tallene i 2011. Nye prosjekter selger godt og tar man de nyeste prosjektene Kongsløkken, Lumanders hage og Tøyen taket så stod disse for 76 av salgene.

Prosjektene som har best salgstall i fjerde kvartal er Locus Ensjø med 41 salg og Kongsløkken har 29 salg. Deretter kommer Tigergården, Tøyentaket og Malerhaugveien 25. De prosjektene som kanskje oppleves å stå litt stille er Malerhaugveien 20 med 2 salg, Ensjø lyst med 3 salg og Malerhaugveien 28 med 3 salg.

Det er 2 prosjekter som ble helt utsolgt i fjerde kvartal og de er Ensjø Torg og Lilleberg tunet.

Tar vi en oppsummering av alle prosjekter med de boligene som skal bygges, så er det nå 671 boliger som ligger ute til salgs eller skal selges i prosjekter som er under bygging.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 351 av 351 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 6 leiligheter, og nå er dette prosjektet utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det er gjennomført innflytting for flere av trinnene og det nærmer seg innflytting for andre. Det er innvendige byggearbeider på trinn 5 og 6. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 351 boliger i 6 trinn. I tillegg kommer trinn 7 som er Tigergården (se egen oppføring) Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018 og trinn 5 ble lagt ut i mai 2018. Siste trinn 6 med Levhan ble lagt ut i august 2018. Skanska la i juni 2019 ut Tigergården.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 92 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er dette prosjektet utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Bygningene er ferdig bygget og prosjektet har hatt innflytting.

I Prosjektet Tiedemannsparken (Selvaag) er 226 av 317 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 13 leiligheter og nå er det 91 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2019. Prosjektet vil få 4 salgstrinn og det er trinn A, B og C som nå er i salg, trinn C ble lagt ut i april 2020. Hus A og B er bygget ferdig og her pågår det innvendige arbeider og det er startet opp med byggearbeider på hus C. Trinn D er ikke lagt ut for salg enda og her pågår det enkle grunnarbeider.

I Prosjektet Tigergården (Skanska) er 135 av 161 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 28 leiligheter og nå er det 26 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Byggearbeidene på tomta har startet og man er kommet på toppen av den høyeste bygningen, men det gjenstår bygging av flere etasjer på de andre bygningene.

I Prosjektet Malerhaugveien 28 (Neptun Properties) er 60 av 80 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 3 leiligheter og nå er det 20 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni/juli 2019. De gamle bygningene på tomta er revet og man har startet med byggearbeider på tomta.

I Prosjektet Malerhaugveien 20 (Bunde bygg) er 90 av 106 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 2 leiligheter og nå er det 15 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2019. Det det gamle bygget er fjernet og gravearbeid har startet opp på tomta. Trinn A med 36 leiligheter har blitt solgt i sin helhet til en investor/oppkjøper. Dette skjedde i april, men ble først kjent i juli.

I prosjektet Locus Ensjø (Selmer Eiendom) er 170 av 206 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 41 leiligheter og nå er det 36 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2019.  Alle 4 trinn er i salg. Grunnarbeidet på tomta har startet opp.

I Prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) er 65 av 82 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 3 leiligheter og nå er det 17 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i november 2019. De gamle bygningene på tomta er revet og gravearbeider på tomta har startet opp.

I Prosjektet Malerhaugveien 25 (Attivo) er 84 av 230 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 17 leiligheter og nå er det 146 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2020. Det skal selges boliger i 4 trinn. I Trinn 1 er det lagt ut 65 leiligheter og i Trinn 2 er det lagt ut 57 leiligheter. Arbeidet med å rive bygningene på tomta er ferdig, men grunnarbeider har ikke startet.

I prosjektet Kongsløkken (Bonava) er 61 av 127 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 29 leiligheter og nå er det 66 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 20.september 2020. Bygningene på tomta er revet, men ingen ting er ellers gjort.

I Prosjektet Lumanders hage (Obos) er 21 av 216 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 21 leiligheter og nå er det 195 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 28.oktober 2020. Bygningene på tomta er ikke revet og ellers er ingen ting gjort.

I Prosjektet Tøyen Taket (Neptun Properties) er 26 av 85 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 26 leiligheter og nå er det 59 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 12.november 2020. Bygningene på tomta er ikke revet og ellers er ingen ting gjort.

 

OBS! Tallene som frem kommer i denne saken, er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 30/12-2020).

Når det gjelder planer for flere boliger på Ensjø området, så er det flere av disse, her nevnes noen.

Usbl har varslet salgsstart av 85 boliger i Malerhaugveien 15 i første kvartel 2021.  Ferd har varslet salgsstart på våren (første/andre kvartal) på prosjektet Humlehagen (Gladengveien 12 til 14). Videre så holder Ferd på med utvikling av boliger i Ensjøveien 3-5, reguleringen er godkjent.

I tillegg er det store boligplaner på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget her pågår arbeidet med regulering. Obos har startet opp et arbeid med regulering av Grenseveien 71. Kolberggruppen har også startet med boligplaner på eiendommen der de store stålverkshallene ligger, her var reguleringen ferdig i 2007.

Det er også varslet at det skal bygges boliger på flere store eiendommer. Dette gjelder Møller eiendom sin tomt i Grenseveien 65 til 67 og det gjelder flere eiendommer i Ensjøveien 7 til 15. Men her er det en kompliserende faktor igjennom at en av tomtene vil måtte velges som ungdomsskole tomt. Før kommunen har gjort dette valget er det vanskelig å si så mye mer.

Se tallene for 3 kvartal 2020